Ukategorisert

Historisk vandring

Historisk vandring

Det ble en vellykket historisk vandring som historielaget arrangerte over Setnanhaugan og Julsetkleiva onsdag 31. mai 2022. Et 30-talls personer møtte opp i det fine mai ettermiddagsværet for å delta på vandringen. Turen startet ved balsatre-lunden like ovenfor Setnanfeltet. Her lå antagelig tuftene etter husene  som proprietær Gørrisen i sin tid bygde på Setnan rundt…

Olgas bok. Et stille liv i arbeiderklassen.

Olgas bok. Et stille liv i arbeiderklassen.

Leif Ekle har utgitt en biografi  om sin mor. Boka gir et levende tidsbilde av livet på Hell, i Lånke og på Stjørdalen fra begynnelsen på 1900-tallet og frem til langt ut i 70-årene. Her møter vi personer fra vårt eget lokalmiljø, – både mennesker vi kjenner, mennesker vi har kjent og mennesker vi har…

60 år siden Lånke kommune ble en saga blott

60 år siden Lånke kommune ble en saga blott

Lånke kommunes siste kommunestyre: 1. rekke : Johan Petter J. Dybvad, Iver Skjei (varaordfører), Johan Hoås (ordfører), Karlo Tronstad (formann i vegnemnda), Oskar Sletne. 2. rekke: Kjell Fosse, Arve Lindal, Sivert Aa, Olga Moen, Bjørn Lillemo, Sigurd Reberg, Øivind Risto (formannskapssekretær). 3. rekke : Lars Stokke, Erling Malvik, Bjarne Morken, Georg Rønning, Tomas Myren, Ivar…

Vi trenger din hjelp !

Vi trenger din hjelp !

Vi trenger din hjelp ! Kan du dra kjensel på noen av disse personene ? Vi har kommet over en del eldre portrettfoto som vi ønsker hjelp til å identifisere. Fotografiene er over 100 år gamle, og personene er forlengst avgått med døden. Men kanskje kan du gjenkjenne noen av personene og hjelpe oss med…

Årsberetning 2019

Styret i 2019 har bestått av Bjørn Sten, leder, Per Arne Garberg, nestleder, Bjørn Viem, kasserer, Sigrun Stokke Karlsen, sekr. Ragnar Olsen, styremedlem og Gunnar Leirtrø, 1. vara som har møtt fast på styremøtene. Lånke historielag har hatt 7 styremøter i løpet av året. Fem ble holdt på menighetshuset, ett møte på Sorte grendahus og…

Historisk årbok 2021

Historisk årbok 2021

Årets bok har handler om transportnæringa i Stjørdalsbygdene, og som vanlig med mye stoff fra Lånke. Her kan du lese om lastebileiere fra gamle Lånke herred, og lastebilens innpass i Lånke. Vider kan du lese om den strabasiøse turen Tomas Dybwad hadde for å få tak i sin første lastebil.  Du finner også en egen…