Om laget

Lånke Historielag ble stiftet den 19. april i 1977. Noen ti-år tidligere var det også et historielag her i Lånke, men dette laget ble nedlagt. Vi har svært få opplysninger om det første historielaget i bygda som eksisterte på 1920- tallet en gang.

Lånke Historielag er et av de fire historielagene i Stjørdal kommune, som alle jobber aktivt med å ta vare på lokalhistorien i de enkelte bygdene. Lagenes arbeidsområder er oppdelt slik de gamle kommunegrensene gikk før kommunesammenslåingen av kommunene Hegra, Lånke, Skatval og Stjørdal, som fant sted den 1. januar 1962. I de senere årene er det blitt utgitt slektsbøker for de respektive bygdene. Et kjempearbeid er lagt ned, og nå holder lokallagene på med bokutgivelser, der vi tar for oss den generelle historien i de enkelte bygdene. Lånke var først ute med sine slektsbøker. Senere har også de andre lokallagene kommet etter med oppdaterte slektsbøker. Så nå er det lettere å følge slekter på kryss og tvers bygdene i mellom.

Lånke Historielag ønsker å være et samlende forum for alle som er interessert i lokalhistorien for Lånke. På våre nettsider vil du etter hvert lese om hva vi har og tilby og hvilke prosjekter vi arbeider med. Her vil du finne hvilke bøker vi har for salg. Noen smakebiter fra bøkene ”Bosetting og Levevilkår” bind 3 og 4 i tekst og bilder blir også å finne.