Historisk vandring

Det ble en vellykket historisk vandring som historielaget arrangerte over Setnanhaugan og Julsetkleiva onsdag 31. mai 2022. Et 30-talls personer møtte opp i det fine mai ettermiddagsværet for å delta på vandringen. Turen startet ved balsatre-lunden like ovenfor Setnanfeltet. Her lå antagelig tuftene etter husene  som proprietær Gørrisen i sin tid bygde på Setnan rundt 1850. Jan Olav Bye ga en historisk orientering om Setnansgårdene og folket som hadde bodd der. Derfra gikk turen oppover forbi forsvarets kanonstillinger, der forsvaret for over hundre år siden, og langt inn på 1900-tallet, hadde skyteøvelser i retning Sigertmoen og Stor-Veset. På turen kunne vi også se trerør som som Gørrisen fikk laget da han etablerte vannforsyning til gården sin på Setnan. Så overtok Terje Julset som guide og fortalte om forsvarets virksomhet og om tidligere husmannsplasser på Julsethaugen. Her ble det også tid for en kafferast i lyngen, før Stein og Svein Dybvad ledet oss den siste etappen på den eldgamlemle ferdselsveien ned “Tronget” og Julsetkleiva ned til Dravengskogen. Det er denne kleiva er antagelig er opphavet til navnet Ovakleiva, – bygda ovafor var Ovakleiva.

Jan Olav Bye gir en historisk orientering om Setnansgårdene og folket som hadde bodd der.
Før avgang ved de gamle tuftene av gården propietær Gørrisen satte opp på Setnan.
Rester av den gamle vanntilførselen med trerør som Gørrisen anla rundt 1850.
Vandring opp til Forsvarets standplass.
Terje Julseth kåserer om de militære bygningene. Her sto et stabbur som nylig var brent ned.
En lydhør forsamling lytter interessert.
Kafferast i lyngen på Julsethaugen.
Kafferast i lyngen på Julsethaugen.
Kafferast i lyngen på Julsethaugen.
Forsamlingen samlet oppå kleiva (Ovakleiva).
På tur ned Julsetkleiva.
På tur ned Julsetkleiva.
På tur ned Julsetkleiva.
På tur ned Julsetkleiva.