Styret 2020

Formann Bjørn Sten 977 25 920 <send epost>
Nestformann Hilmar Jørstad
Sekretær Roar Aarnes 954 33 292
Kasserer Bjørn Viem
Styremedlem Ragnar Olsen
Første varamedlem Eva Korsveien Tanem
Andre varamedlem Margit Brekk
Tredje varamedlem Mary Bodil Kjelsaas
Valgkomite Inger Johanne Uthus
  Helge Selnes
   
Revisor Ingeborg Hjelsvold
Æresmedlemmer Magnar Rønning
  Gunnar Leirtrø
   
Årboknemnda Bjørn Sten
Rommautvalget Eva Korsveien Tanem
Bildeansvarlig Ragnar Olsen
Fergemannstuggu Solveig og Svein Olav Lauvseth