Bøker til salgs

Bøkene og Lånkekalendern er å få kjøpt hos YX Hydro, Hell bensinstasjon eller ved å henvende seg til:
Bjørn Viem tlf. 913 09 533 eller via e-post: bjornviem@gmail.com
Noen eksemplarer av tidligere utgitte kalendere med historiske bilder er fremdeles å få kjøpt til halv pris.