Ukategorisert

Årsberetning 2019

Styret i 2019 har bestått av Bjørn Sten, leder, Per Arne Garberg, nestleder, Bjørn Viem, kasserer, Sigrun Stokke Karlsen, sekr. Ragnar Olsen, styremedlem og Gunnar Leirtrø, 1. vara som har møtt fast på styremøtene. Lånke historielag har hatt 7 styremøter i løpet av året. Fem ble holdt på menighetshuset, ett møte på Sorte grendahus og…

Historisk årbok 2021

Historisk årbok 2021

Årets bok har handler om transportnæringa i Stjørdalsbygdene, og som vanlig med mye stoff fra Lånke. Her kan du lese om lastebileiere fra gamle Lånke herred, og lastebilens innpass i Lånke. Vider kan du lese om den strabasiøse turen Tomas Dybwad hadde for å få tak i sin første lastebil.  Du finner også en egen…

Konfirmantboka er tilgjengelig igjen

Konfirmantboka er tilgjengelig igjen

Nå er den å få tak igjen! – Da historielaget i Lånke ga ut ei bok med oversikt over konfirmanter i Lånke i 2013 var interessen så stor at hele opplaget ble revet bort i løpet av et par hektiske høstmåneder. I tiden som har gått har det vært mange, veldig mange, spørsmål om det ikke…

Nytt æresmedlem

Nytt æresmedlem

  På årsmøtet 26.08.2020 ble Gunnar Leirtrø utnevnt til nytt æresmedlem i Historielaget. Formannens henstilling til styret ble fremført i dikts form og ble enstemmig vedtatt. Historielagets leder Bjørn Sten (til høyre) og lagets nyutnevnte æresmedlem Gunnar Leirtrø Foto: Egil Rømo Her er formannenes henstillingen til styret: Æ vil be om ordet ei lita stynd…

Skiferdrift i Monagruva og Eidumsgruva

Skiferdrift i Monagruva og Eidumsgruva

I 2020 har Stjørdal Museum Værnes viet sin sommerutstilling til skifer. I Lånke var det flere skiferbrudd, og det mest iøynefallende og desidert største er Sorte skiferbrudd, – antagelig det største i hele dalføret. Men i Sortasgrenda var det flere skiferbrudd, – Monagruva, Eidumsgruva og Røasgruva, pluss noen flere smågruver hvor det arbeidet 1-2 mann…

Skisporten i Lånke på begynnelsen av 1900-tallet

Skisporten i Lånke på begynnelsen av 1900-tallet

I 1934 skrev Erling Woldseth ned sine erindringer fra barneårene i forbindelse med at Lånke Idrettslag skulle utgi første nummer av lagsavisa ”Lånkbyggen”. Dette er et innblikk i hvordan idrettsmiljøet både blant barn og ungdom i Lånke var på begynnelsen av 1900-tallet. Her beskriver Woldseth på en meget fornøyelig måte sine skiminner fra barneårene da…

Bibliotekdrifta i Lånke opp gjennom årene

Bibliotekdrifta i Lånke opp gjennom årene

I over 107 år var det bibliotekdrift og utlån av bøker i Lånke, før det hele ble sentralisert og flyttet til Stjørdal. Her kan du lese hele historien fra opprettelsen av ”Stjørdalens Sparebanks Legats Boksamling for Lånke Herred” i 1897 og frem til nedleggelsen i av bibliotekvirksomheten i Lånke i 2004. Les hele historien her……

Vidsjåen, – en fordums festplass

Går du Sortasringen, – etappen fra Eidumslia, til Spigiln, passerer du en åpen plass i lauvskogen oppe på Nordistubergan med en liten informasjonstavle som markerer at stedet heter ”Vidsjåen”. På tavla står det videre at på begynnelsen av 1900-tallet samlet ungdommen seg til leik og dans her på denne plassen. Les mere ….

Johan Olsen Dybvadstrø, – en hverdagshelt

Johan Olsen Dybvadstrø, – en hverdagshelt

De største hverdagsheltene og sliterne blir lagt merke til i sin samtid, – kanskje til og med hedret for sin innsats der og da. Men etter som tiden går, dør minnene om dem hen, – og kun de færreste har hørt om disse. Denne artikkelen trekker frem minnet om en av disse personene; – grøftegraveren…

Ungdommen fær i ti’n

Av Roar Aarnes Ofte har vi hørt uttrykk som: ”uff, – ungdommen nå for tida…” . Underforstått, – i gamle dager var all ungdom prektige og ordentlige.Dette er vanskelig å imøtegå , – spesielt da det refereres til tider fra før vi var født. Men etter at jeg kom over en artikkel som sto på…