Ukategorisert

Skiferdrift i Monagruva og Eidumsgruva

Skiferdrift i Monagruva og Eidumsgruva

I 2020 har Stjørdal Museum Værnes viet sin sommerutstilling til skifer. I Lånke var det flere skiferbrudd, og det mest iøynefallende og desidert største er Sorte skiferbrudd, – antagelig det største i hele dalføret. Men i Sortasgrenda var det flere skiferbrudd, – Monagruva, Eidumsgruva og Røasgruva, pluss noen flere smågruver hvor det arbeidet 1-2 mann…

Skisporten i Lånke på begynnelsen av 1900-tallet

Skisporten i Lånke på begynnelsen av 1900-tallet

I 1934 skrev Erling Woldseth ned sine erindringer fra barneårene i forbindelse med at Lånke Idrettslag skulle utgi første nummer av lagsavisa ”Lånkbyggen”. Dette er et innblikk i hvordan idrettsmiljøet både blant barn og ungdom i Lånke var på begynnelsen av 1900-tallet. Her beskriver Woldseth på en meget fornøyelig måte sine skiminner fra barneårene da…

Bibliotekdrifta i Lånke opp gjennom årene

Bibliotekdrifta i Lånke opp gjennom årene

I over 107 år var det bibliotekdrift og utlån av bøker i Lånke, før det hele ble sentralisert og flyttet til Stjørdal. Her kan du lese hele historien fra opprettelsen av ”Stjørdalens Sparebanks Legats Boksamling for Lånke Herred” i 1897 og frem til nedleggelsen i av bibliotekvirksomheten i Lånke i 2004. Les hele historien her……

Vidsjåen, – en fordums festplass

Går du Sortasringen, – etappen fra Eidumslia, til Spigiln, passerer du en åpen plass i lauvskogen oppe på Nordistubergan med en liten informasjonstavle som markerer at stedet heter ”Vidsjåen”. På tavla står det videre at på begynnelsen av 1900-tallet samlet ungdommen seg til leik og dans her på denne plassen. Les mere ….

Johan Olsen Dybvadstrø, – en hverdagshelt

Johan Olsen Dybvadstrø, – en hverdagshelt

De største hverdagsheltene og sliterne blir lagt merke til i sin samtid, – kanskje til og med hedret for sin innsats der og da. Men etter som tiden går, dør minnene om dem hen, – og kun de færreste har hørt om disse. Denne artikkelen trekker frem minnet om en av disse personene; – grøftegraveren…

Ungdommen fær i ti’n

Av Roar Aarnes Ofte har vi hørt uttrykk som: ”uff, – ungdommen nå for tida…” . Underforstått, – i gamle dager var all ungdom prektige og ordentlige.Dette er vanskelig å imøtegå , – spesielt da det refereres til tider fra før vi var født. Men etter at jeg kom over en artikkel som sto på…

Militærmanøver i Lånke i 1912

Militærmanøver i Lånke i 1912

For over 100 år siden, – i 1912 ble det arrangert en stor militærmanøver i Stjørdalsdistriktet. Hovedaktiviteten foregikk i Lånke. Dette var den største militærøvelsen som var arrangert nordenfjells til da. Rundt 3000 mann var samlet på Stjørdalen. De var delt inn i to partier, – nordpartiet, ”de røde”, og sydpartiet, ”de blå”.Miltærøvelsen ble dekket…

Smittesykdommer i Lånke opp gjennom tidene

Smittesykdommer i Lånke opp gjennom tidene

Blodsott, spanskesyken, kopper og tuberkulose Refleksjoner under nedstengningen etter koronautbruddet våren 2020. Av Roar Aarnes Koronapandemien herjer rundt oss. Det er unntakstilstander over hele verden. Ingen levende sjel kan huske å ha opplevd noe lignende. Det nærmeste noen kommer er krigen. Folk er permitterte og virksomheter står i fare for å gå overende. Skoler er…

Reppe teglverk – tidlig på 1900-tallet

Reppe teglverk – tidlig på 1900-tallet

Sivert Aasheim (f. 1891) begynte å arbeide på Teglverket i 1903, – kun 12-år gammel. Han jobbet der mer eller mindre fram til på 1930-tallet. På sine eldre dager skrev Sivert ned sine erindringer fra barn- og ungdomstida, og disse kom på trykk i Stjørdalens Blad under signaturen Sjur. Her er hans erindringer fra Reppe…

Kvernbruket i Romåa

Kvernbruket i Romåa

Gården Romma gnr. 192 bnr.1 i Elvran hadde fra gammelt av egen bekkekvern, i likhet med de fleste andre gårder i bygda. Her på gården stod kvernbruket i et fossestryk i elva Romåa, som renner like nedenfor gården, og har sitt utspring fra Romsjøen. Oppe ved utløpet fra Romsjøen var det en demning som ble…