Årboka 2020

Årboka 2020, – nå er den her

Årets bok har som vanlig mye stoff fra Lånke

Les mere ……..


Konfirmantboka er tilgjengelig igjen

Nå er boka trykt opp i nytt opplag med korrigeringer og med noen bilder som falt ut i første utgave. Les mere………….


Nytt æresmedlem

Under årsmøte i Lånke historielag 26.08.2010 ble Gunnar Leirtrø utnevnt til æresmedlem. Les mere……


Monagruva

Skiferdrift i Monagruva og Eidumsgruva

Dette er to skiferbrudd som er i ferd med å gå i glemmeboka, – de er knapt nok synlig lenger, og de færreste kjenner lenger til forholdene rundt drifta. Les mere…..


Smittesykdommer i Lånk opp gjennom tidene

Blodsott, spanskesyken, kopper og tuberkulose. Les mere……


Reppe teglverk

Reppe teglverk tidlig på 1900-tallet

En erindring fortalt av en som arbeidet der den gang……


Skisporten i Lånke på begynnelsen av 1900-tallet

En artig erindring. Les hele historien…….


Bibliotekdrifta i Lånke opp gjennom årene

Allerede i 1897 ble det etablert bibliotek i Lånke. Les hele historien ………….


Hågen Sorte

Vidsjåen, – en fordums festplass

Les hele historien om Vidsjåen ………….


Bildekveld i Sorte

Bildekvelden i Sorte 20.11.2019

Se bildene ……