Bli medlem i Lånke historielag

 Kontingent :

Vanlig medlemkr. 150,-
Hovedmedlem (ektepar/samboere etc.)kr. 200,-

 

Du kan betale inn kontingenten til lagets bankkonto: 4435 06 80745

eller du kan betale inn gebyrfritt på bensinstasjonen på Hell.