Årsberetning 2019

Styret i 2019 har bestått av Bjørn Sten, leder, Per Arne Garberg, nestleder, Bjørn Viem, kasserer, Sigrun Stokke Karlsen, sekr. Ragnar Olsen, styremedlem og Gunnar

Les mere »

Nytt æresmedlem

  På årsmøtet 26.08.2020 ble Gunnar Leirtrø utnevnt til nytt æresmedlem i Historielaget. Formannens henstilling til styret ble fremført i dikts form og ble enstemmig

Les mere »

Kvernbruket i Romåa

Gården Romma gnr. 192 bnr.1 i Elvran hadde fra gammelt av egen bekkekvern, i likhet med de fleste andre gårder i bygda. Her på gården

Les mere »

Fergemannstuggu

Fergemannstuggu og Huus var trafikale knutepunkter. Mellom Meråkerbanen og fylkesvei 705 – Selbuveien, like ved foten av Hellberget, står det en gammel stue. Fra gammelt

Les mere »