Historisk årbok 2021

Årets bok har handler om transportnæringa i Stjørdalsbygdene, og som vanlig med mye stoff fra Lånke. Her kan du lese om lastebileiere fra gamle Lånke herred, og lastebilens innpass i Lånke. Vider kan du lese om den strabasiøse turen Tomas Dybwad hadde for å få tak i sin første lastebil.  Du finner også en egen artikkel om om hans ektefelle gjennom mange år, – Janna Dybwad som var foregangskvinne og lastebilsjåfør i nærmere 40 år. Du kan også lese om Asbjørn Eidum som var ansatt på Hellsaga i hele 56 år og kjørte tømmer i fleste av disse årene. Gunnar Leirtrø har skrevet en artikkel om Eivind B. Thyholt og hans selvsagte yrkesvalg  som lastebilsjåfør og hans bilpark på Reppa.

Ut over det er boka spekket med mange andre interessante artikler og omtaler av yrkessjåfører i dalføret.

Boka kan fås kjøpt på YX Hydro, Hell bensinstasjon eller ved henvendelse til
Bjørn Viem på tlf. 913 09 533 eller via e-post: bjornviem@gmail.com .