Konfirmantboka er tilgjengelig igjen

Nå er den å få tak igjen! – Da historielaget i Lånke ga ut ei bok med oversikt over konfirmanter i Lånke i 2013 var interessen så stor at hele opplaget ble revet bort i løpet av et par hektiske høstmåneder. I tiden som har gått har det vært mange, veldig mange, spørsmål om det ikke er mulig å få tak i boka. Styret i historielaget tok i sommer tak i dette og har nå trykt opp et nytt opplag.

Det er den samme boka som ble gitt ut sist. Det vil si at konfirmanter etter 2013 ikke er med. I det første opplaget manglet et par tre bilder, de er med i «nyutgaven» Noen navn hadde også falt ut i første utgaven, også det er tatt inn.

Boka kan fås kjøpt på YX Hydro, Hell bensinstasjon eller ved henvendelse til
Bjørn Viem på tlf. 913 09 533 eller via e-post: bjornviem@gmail.com