Bildekveld 27.02.1919, Tema: skole

Vi er takknemlig hvis dere gir oss en tilbakemelding hvis dere har nærmere informasjon om noen av bildene eller oppdager feil.

Bruk denne linken for å informere oss………….

1.

Elvran skole 1923.

2.

Elvran gamle skole 1917. Første rekke f.v.: Petter Elverum, Ingmar Kleivan, Gustav Hoås, Olaf Veisetaunet, Einar Indset, Bortinus Skjei og Ludvig Skjei. 2. rekke: Gurine Klevberg, Marie Garberg, Marta Hoås, Marit Skjei, Borghild Sætnan, Olga Dybvadskog, Gunbjørg Stuberg og Karen Kvernmark. 3. rekke: Gurine Veisetaune, Ida Løvheim, Lærer Anders Indseth m/ frue, Marie Hoås og Dorthea Fredlund. 4 rekke: Anna Hoås, Anne Sletne, Ragna Elverum, Gustava Fredlund, Karoline Bergkvist og Torstein Elverum. Bak: Martin Skjei, Torstein Skjei, Karl Sumstad, Peder Garberg, Oskar Gylland, Torstein Hoås og John O. Sætnan.

3.

Elvran skole, 1. klasse 1931. 1 rekke f.v.: Åsveig Arnøy, Astrid Børseth, Bjarne Arnøy m/Bjørnvald Arnøy på fanget, Magda Eidem, Signe Sætnan, Karen Korsvei og Ebba Arnøy. 2. rekke: Per Rømo, Petter Krogstad, Ludvig Elvertrø, Peder Kvål, Leif Kleivan, Ivar Øfsti og Jakob Arnøy.

4.

3. klasse ved Elvran skole 1927

5.

Interiør fra gamle Elvran skole 1923.

6.

Fra Sorte Skole (På sykkel Roar Aarnes)

7.

Sorte gamle skole 1913 (Sorte Østre, Gnr. 151/1). 1. rekke: Anders Dahle, Magne Dahle, John A Ekren, Nils Rønning, Leif Leon Johnsen, Bjarne Åsheim, Jakob Sorte. 2. rekke Elise Berg, Tordis Sorte, Åsta Hjelsvold, Anna Sorte, Svanhild Sæther, Edna Roland, Palma Ovedie Rønning. 3. rekke: Martin Lillemo, Petter Sorte, Ludvig Myran, Hans Berg, Peder Sorte, Tormod Lillemo, Erling Sorte, Alfred Åsheim. Bak: lærer Harald Nygård fra Frosta.

8.

Sorte skole. Lærer A. Arntzen i bakgrunnen.

9.

Sorte skole 1927

10.

Sorte skole

11.

Leren skole, 2. klasse 1926/1927

12.

Leren skole

13.

Etter vedtak i herredsstyret 1922 ble Leren skole utvidet og forlenget i 1923

14.

Leren skole

15.

Leren skole

16.

Lånke framhaldsskole utenfor kommunelokalet. Fra v: Einar Morseth (lærer), Arild Nyheim, Odd Granås, Ragna Gaustad, Olaug Geving, Oddrun Elverum, Kjell Sætnan, Astrid Hell, Sverre Dybvad, Gunvor Stuberg, Halvar Havdal, Astrid Julseth, Astrid Sorte, Leif Draveng, Sverre Brekk.

17.

Lånke framhaldsskole (Kommunelokalet) 1954-55

18.

Skolestyret og lærere ved Leira skole 1941. Første rekke f.v.: Johan Eidum, Halvard Havdal, Bjarne Arnøy, Ola Sjømæling, John Hoem (prost). Andre rekke f.v.: Peder HoŒås, Magnhild Melandsjø Bjørgum, Borghild Hofstad, Agna Solli, Karen Berg, Tobias Wesche. Bak f.v.: Gustav Stuberg, Oskar Sletne, Ove Utstrand, Arne HoŒås.

19.

Lånke framhaldsskole 1959-60

20.

Sorte skole 1950. Foran f.v.: Jorulf Lillemo, Eigil Sørli, Torleif Julseth, Harald Hjelsvold, Olav Ekren, Odd Skjærseth. 2 rekke: Odrun Richstad, Edith Rønning, Målfrid Lillemo, Rut Sorte, Astrid Sorte, Bjørg Andersen, Steinar Kaspersen, ukjent, Oddvar Hjelsvold, Kåre Skolmli, Asbjørn Eidum, Kjell Julseth og Leif Skolmli. Bakersthalvt skjult er ukjent, Alf andersen, Rolf Sørli, og ukjent.

21.

Elever ved Lånke skole 1953/54. Foran f.v. Emma Nyheim, Rut Sorte, Randi Reberg, Johan Solberg, lærer, Åse Beistad, Ruth Moen Gerd Anny Skjei, bak f.v: John P. Hoås, Ragnar Geving, Sivert Langli, Jan Geving, Ole Langli, Oddvar Hjelsvold, Olav Ekren, Bjørnar Engan.

22.

Sorte Skole. Første rekke: Nils Julseth, Harald Berg, Oliver Kleivsve, Jon Julseth, Harald Skolmli, Ivar Nilsen og Kåre Leirtrø. 2. rekke: Inger Nytrø, Gjertrud Berg, Solveig Richstad, Margot Ekren, Hilda Skolmli, Reidun Lillemo, Elbjørg Stræte, Magnhild Nilsen og Signe Stræte. 3. rekke: Mary Skolmli, Karen Berg, Bjørg Risan, Ruth Stræte, Ruth Sørmo, Klara Berg, Margit Utstrand, Sigrid Berg, Kjellrun Leirtrø, Margot Nytrø og Klara Bodsberg. Bakerst: Borghild Hofstad (lærer) Sivert Sorte, John Stræte, Odd Skolmli, Håvard Leirtrø, Ragnar Stræte, Magne Berg, Johan Lillemo, Arne Sørmo, Lars Berg og Arne Arntzen (lærer)

23.

Sorte skole, 1. klasse 1955-56. 1. rekke f. v.: Gunvor Berg, Karen Gulaker, Inga Ekren, Eva Ekren, Ella Åsheim, Sigrun Stokke. 2. rekke: Svein Hjelsvold, Mildrid Winther, Atle Winther, Helge Solvoll, Magnar Lillemo, Gunnar Leirtrø og Tor Kaspersen.

24.

Sorte skole, 4. og 5. klasse 1957-1958. 1. rekke: Marie Solvold, Janne Grete Hauge, Gunveig Hegge, 2. rekke: Herman Aars, Olav Hjelsvold, John Ingolf Fløan, Peder Nyheim, John Birger Sirås, Arne Aarnes, Helge Selnes. 3. rekke: Birger Skaget, Halvor Leirtrø, Olav Berg, Karstein Sørli, Gunbjørn Ekren.

25.

Bildet viser vinterbilde av Elvran skole, slik den var før utbyggingen m/ kontorfløy og utskifting av vinduene. Bildet er trolig tatt en gang pŒå 1970 tallet. Slik den har stŒått uforandret siden byggingen i 1952

26.

Sorte skole. Klasse 4 og 5 1953 1. Rekke: Astrid Berg, Lise Pahr, Oddrun Ekren, Aina Johansen, Gunnvor Ekren, Aud Andersen, Solveig Skaget. 2. Rekke: Bjørnar Aarnes, Oddrun Hauge, Solvår Galåsen, Eli Sørmo, Sigrid Sorte, Hilmar Jørstad, Lærer Rolf Sørli. 3. rekke: Harald Berg, Ivar Kaspersen, Harald Skaget, Jan Kåre Ekren.

27.

Leren skole

28.

29.

Elvran skole 1. rekke: Dagrun Elverum, Anveig Kleivan, Betsy Vilvang, lærer Finserås, Solfrid Eidem, May Kvål, Torgunn Julseth. Bak: Per Odvar Elverum, Erling Kvål, Asbjørn Elverum, Magne Hegge, Arnfinn Fleisher, Geir Moa.

30.

Elvran skole, 1. klasse 1960

31.

Elvran skole

32.

Søndagsskolebarn i Sorte 1949 Foran f. v.: Odd Ekren, Torleif Julseth, Bjørnar Aarnes, Alf Andersen, Eigil Sørli, Jorulf Risholt. 2. rekke fra v.: Bjørg Andersen, MŒålfrid Lillemo, Oddrun Richstad, Rut Sorte, Eva Richstad, Edith Rønning, Astrid Sorte Tredje fra v.: Kjell Julseth, Olav Ekren, Gudmund Julseth, Asbjørn Eidum, Leif Sverre Skolmli, Oddvar Hjelsvold, Jorulf Lillemo, KåŒre Skolmli. Bakerst til venstre : Arne Eggan (emissær) til høyre :Bjørn Lillemo (leder).

33.

Leren skole, Første klasse 1961-1962
Første klasse ved Leira skole 1961-1962. Foran f. v.: Anne Lise Sørensen, Hergjørg Vognild, Torild Meistad, Gerd Rømo og Marit Berg. Midterste rekke: Svein Ola Granås, Gunnar Rofstad, Alf Kaspersen, Svein Harald Hagen, Harald Kjesbu, Åge Nilsen, Per Mikal Børseth og lærerinnen Anna Kristine Kveinå. Bakerst: Tore Ekren, Ola Klegseth, Per Olav Berg, Ola Johan Morken, Johan Sandberg, Nils Ole Viken og Ragnar Moen.

34.

Klasse 5B ved Lånke skole 1968 Foran fra v.: Bodil Phar, Liv Johanne Geving, Bjørg Aatlo, Reidun Gjersøe (lærer), Karin Vifstad, Grete Kristoffersen. Andre rekke fra v.: Torstein Dybvad, Per Inge Hoås, Jan HÂkon Wognild, Åge Jakobsen, Stig Morten Stræte, Svein Gunnar Berge, Thor Egil Myren. Tredje rekke fra v.: Leif Ragnar Ekren, Trond Lasse Wesche, Per Jørgensen, Einar Berg.

35.

Elever ved Sorte skole på skitur 1959. Første rekke fra v.: Oddrun Hauge, Solveig Skaget, Kari Buchmann, Johanne Pahr, Oddrun Kaspersen og Solvår Galåen. Bak: Sverre Berg, Harald Nyheim, Ivar Rønning, Stein Gulaker, Gunnar Jørstad, Jan Kåre Ekren, Svein Gulaker, Harald Berg, ukjent, Odd Johansen, ukjent og Ivar Hjelsvold.

36.

Lærer Bjarne Arnøy med sin skoleklasse på skitur.

37.

Lånke skole, 6. klasse 1965 1. rekke: Bjørg Sørmo, Brit Buchmann, Randi Myren, Liv Malvik, Anne-Brit Hansen, Ingrid Jullumstrø, Åse klegseth. 2. rekke: Bodil Sinnes, Inger Johanne Teveldal, Anne Mari Espeland, Liv Hegre, Eva Winge, Gerd Stokke, Eva Schanke, Jorun Thyholt. 3. rekke: Kjell Joar Stuberg, Ove Framhus, Åge Balsvik, Kjell Gulaker, Jan Husås, Svein Ivar Sørli, Helge Havdal, Magnar Berg. Bak: Birger Dybvad, Sven Arve Åsheim, Jostein Nygård, Magnus Harper, Edvin Bjørgum, Per Schølberg, Kåre Berg, lærer Sigurd Reberg.

38.

1.klasse ved Elvran skole 1961. Første rekke fra venstre: Anne Mari Hoås, Randi Eidem, Vigdis Kvål, Målfrid Elverum og Magna Reinås. Bakerste rekke fra venstre: Terje Magnar Julseth, Knut Finserås, Lærerinnen Ollaug Fuglås og Kjell Peder Moum.

39.

Lånke skole, 3. klasse 1966. 1. rekke fra venstre: Johan Otto Bjørge, Johan Teveldal og Svein Sinnes. 2. rekke: Eva Karin Børseth, Randi Størseth, Ellen Marta Woldseth, Sølvi Balstad, Nina Stokke, Aud Marit Winge, og Sølvi Hegre. 3. rekke: Kjell Robert Leikvold, Svein Nygård, lærer Rolf Sørli, Margun Irene Berg, Jorun Anne Myren, Jan Gunnar Steig og Per Magne Klausen.

40.

4. og 6. Klasse Elvran skole 1969/70: Første rekke: Anita Brekke, Åse Julseth, Kristin Elverum, Bodil Vilvang, Gunn Torill Elverum. 2. rekke: May Korsveien, Jan Olav Bye, Anne Kristin Leikvold, Nils Gunnar Rønning. Bak: Anne Guri Grøtte (klasseforstander), Arnt Olav Brekke, John Einar Moun og Tor Helge Elverum.

41.

Sorte søndagsskole Foran f.v.: Ann Tove Stokke, Bjørg Åtlo, Randi Grete Stræte, Svein Gunnar Berge, Leif Ragnar Ekren, Stig Morten Stræte, Paul Håkon Almås. Bak: Elbjørg Skaget, Borgar Gulaker, Kjell Gulaker, Svein Stræte, Kåre Berg, Odd Berg, Roar Aarnes, Odd Berg. Søndagsskolelærer Lars Berg bak til venstre.

42.

Leira skole, 3. og 4. klasse 1933-34. Foran fra v: Tordis Dybvad, Mali Uthus, Marie Prydz, Solveig Rønning, lærer Magnhild Melandsø, Margot Geving, Inga Leikvoll og Anne Dybvad. Bak: Arvid Haugan, Ole Dybvad, Arnold Dahle, Peder Bøe, Oddleif Geving, Ragnar Størseth, Håkon Julseth og Olvin Pedersen.

43.

Lånke Framhaldsskole 1956-1957

44.

Lånke Framhaldsskole 1962-1963

45.

7. klasse Lånke skole 1954

46.

40-års jubileum Leira Skole 1985

47.

Lånke Framhaldsskole 1956

48.

1. rekke f.v.: Anne Strand, Lill Wenche Welle Overvik, Solveig Brekke, Randi Dybvadskog, Sissel Balstad, Kari Irene Lillemo, Gro Balstad. 2. rekke fra v.:, Asbjørn Brustad, Per Annar Hoås, Ann Sissel Jørgensen, Karen Elisabet Halle, Bente Hjelsvold, Tove Elisabeth Dybvad Jon Arild Leikvold, Joar Ekren 3. rekke f.v.: Jarle Morten Hoås, Per Helge Kvernmark, Olav Åsvang, Ole Henrik Havdal, Per Arild Garberg, Frode Størseth Lærer : Bjarne Iversen

49.

Sortastreffet - 18.06.1988 ble det arrangert skoletreff for alle elever som hadde gått på Sorte skole etter krigen. Fra. v. Alf Andersen, Egil Sørli, Odd Ekren, Erna Sørli, Rolf Sørli (lærer), Odd Skjærseth, Kirsten Nyheim og Kåre Sørmo

50.

Jubileum Sorte skole 1 rekke f.v.: Ella Åsheim, Tor Kaspersen, Rolf Sørli. 2. r.: Inga Ekren, Eva Ekren, Magnar Lillemo, Sigrun Stokke. 3. r.: Karen Gulaker, Svein Hjelsvold. Bak: Gunvor Berg. Gunnar Leirtrø.

51.

Fra Sortastreffet 1988. 1. rekke fra v: Lærer Rolf Sørli, Johanne Pahr, Olav Helge Hell. 2 rekke: Olav Berg, Helge Selnes, Jon Birger Sirås, Hermann Aars. Bakerst: Harald Nyheim, Gunnar Jørstad, Sverre Berg

52.

Fra Sortastreffet 1988: Nærmeste bord fra h: Ella Aasheim, Doris Gøranson, Gerd Inger Ekren, Olav Hjelsvold, Inge Solli?. Bak ved vinduet til høyre Ivar Hjelsvold til venstre Svein Arne Gulaker og Jan Kåre Ekren-

53.

Fra Sortastreffet 1988. Fremste bord fra h: Marie Solvold, Inga Ekren, Karen Gulaker, Gunvor Berg Stokhaug. I hushjørnet Gunnar Jørstad, Odrun Ekren Kaspersen, Solvår Galåen, ?, Johanne Pahr

54.

Lånke skole år??

55.

Bussjåfør Per Hoås med skolebussen

56.

Den blide skolebussjåfør Ivar Hoås kjørte skoleruta i Sortasgrenda i nesten 30 år. Her er han sammen med et knippe gamle skoleelever. Fra en mimrestund i Sorte grendehus 2009.

57.

Kamp i skolegården

58.

Fra lærerværelset på Lånke skole

59.

Melk i matfriminuttet

60.

Melk i matfriminuttet

61.

Gutta kjekker seg i friminuttet. Lånke skole.

62.

Trening i høydehopp

63.

Fra Lånke skole

64.

Fra Lånke skole

65.

Lånke skole ble offisielt åpnet i august 1964, men allerede fra 1963 var småskolebygget ferdigstilt og tatt i bruk.

66.

Fra Lånke skole

67.

Fra Lånke skole

68.

Fra Lånke skole

69.

Fra Lånke skole

70.

Fra lærerværelset på Lånke skole

71.

Fra lærerværelset på Lånke skole

72.

Fra lærerværelset på Lånke skole

73.

Fra lærerværelset på Lånke skole. Harald Holthe og Leif Husby.

74.

Lærere ve Lånke skole