Årsmøtet i Lånke Historielag

er utsatt til etter sommerferien. Årsmøtet vil bli annonsert på vanlig måte i august. Det sittende styre arbeider videre med lagets faste utgivelser.


Smittesykdommer i Lånke opp gjennom tidene

Blodsott, spanskesyken, kopper og tuberkulose. Les mere……


Reppe teglverk

Reppe teglverk tidlig på 1900-tallet

En erindring fortalt av en som arbeidet der den gang……


Skisporten i Lånke på begynnelsen av 1900-tallet

En artig erindring. Les hele historien…….


Bibliotekdrifta i Lånke opp gjennom årene

Allerede i 1897 ble det etablert bibliotek i Lånke. Les hele historien ………….


Hågen Sorte

Vidsjåen, – en fordums festplass

Les hele historien om Vidsjåen ………….


Bildekveld i Sorte

Bildekvelden i Sorte 20.11.2019

Se bildene ……


Historiske artikler:

Overfall og ran i Leksbrubakken – 1902

Vikingene kvesset sverdene med bryner fra Lånke.

Ungdommen fær i ti’n

Spanskesyken i Lånke

Bygdesagnet om «Håkkåskrinet»

Militærmanøver i Lånke i 1912, – en kontrast til NATO-øvelser

Grøftegraver Johan O. Dybvadstrø, -en glemt hverdagshelt

Et besøk ved Reppe fabrikker – 1928

Hva skjedde i Lånke i 1918

Dronningberget – bakgrunnen for navnet.