Erling Kyllos arkiv 1940-1945

For en tid tilbake fikk Lånke historielag overlevert en stor samling bilder og fotoalbum som hadde tilhørt Erling Kyllo. 

Erling Kyllo (1905-1970) var født  i Hegra og begynte på Feltartilleriets underoffiserskole i 1924. Etter at han ble sersjant fortsatte han i  Hæren noen år  før han gikk over til sivilt yrke . 

I januar 1940 ble han innkalt av AR3 til troppsjefkurs på Øyanmoen. Troppsjefkurset varte frem til 16. mars, og med dette kan man nesten si at han faktisk dumpet rett opp i krigen. 

Den 9. april meldte han seg på Værnes for å forsvare plassen, og dagen etter marsjerte han med en tropp opp til Hegra festning, hvor major Holtermann var i ferd med å mobilisere. I og med at Kyllo var feltartillerist ble han utnevnt til kanonkommandør. Som kjent holdt festningen stand mot tyskerne i 26 døgn, og etter overgivelsen ble mannskapet fra Hegra festning satt i tysk fangenskap på Berkåk frem til juni 1940.

Erling Kyllo

 

Etter at han ble frigitt fra Berkåk, drev Erling Kyllo illegal virksomhet i Stjørdalsdistriktet helt til han ble arrestert i Lånke under “Aktion Waldmeister” i 1944. Han var fange på Falstad fra juni til august 1944, og senere på Grini hvor han satt frem til fredsdagene i 1945.

 

Etter krigen fortsatte Kyllo i Forsvaret og avanserte til både fenrik og løytnant i Feltartilleriet. Men som den trønderen han var, ønsket han seg tilbake til Værnes. Her fikk han stilling som vaktkommandør med serjants grad, og det var han fornøyd med, bare han fikk være på Værnes. Han forble sersjant frem til han ble pensjonert, og han kalte seg selv norges eldste sersjant!

Krigsbildene

I Erling Kyllos fotoarkiv finnes bilder fra troppskurset før krigen, samt fra krigsdagene på Hegra festning og fra fangeleiren på Berkåk.

I mange år har Lånke historielag vært av den oppfatning at Erling Kyllo selv hadde tatt bildene. Men i ettertid har vi bragt på det rene at de fleste av krigsbildene er fotografert av løytnant Odd Nilsen.

Odd Nilsen benyttet fotograf Toralf Dahl, Nordre gt. 2, Trondheim, til å fremkalle bildene.

Odd Nilsen (1918-1943) var løytnant og sjef for mitraljøseavdelingen under kampene på Hegra festning. I mars 1941  reiste han til Sverige, og året etter til England hvor han gikk inn i kompani Linge. I oktober 1943 ble han sendt med fly til Norge som NK for en gruppe som skulle stoppe malmtrafikken fra Løkken til Tyskland. Natten til 23. november 1943 eksploderte et sprenglegeme som han skulle feste til skinnene på Thamshavnbanen, og han døde momentant. 

Odd Nilsen har mottatt St. Olavsmedaljen med ekegren.

Odd Nilsen

Krigsbildene

« av 2 »