Bilder fra bildekvelden 16.02.2023

Vi er meget takknemlig om dere gir oss en tilbakemelding hvis dere har mere informasjon om noen av bildene

Bruk denne linken for å informere oss………….

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35

36.

37.

38.

39.

40.

41

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55

56.

57.

58.

59.

60.