Militærmanøver i Lånke i 1912

Exerserpladsen, Stjørdal

For over 100 år siden, – i 1912 ble det arrangert en stor militærmanøver i Stjørdalsdistriktet. Hovedaktiviteten foregikk i Lånke. Dette var den største militærøvelsen som var arrangert nordenfjells til da. Rundt 3000 mann var samlet på Stjørdalen. De var delt inn i to partier, – nordpartiet, ”de røde”, og sydpartiet, ”de blå”.
Miltærøvelsen ble dekket dag for dag av Adresseavisen og fremstår som en stor kontrast til dagens NATO-øvelser.