Vikingene kvesset sverdet med bryner fra Lånke

Heingruva i Lånke

Når vikingene dro på tokt ut i verden for over tusen år siden hadde de med seg bryner fra Heingruva i Lånke. Da Erik Raude  oppdaget Grønland, Leiv Eriksson oppdaget Amerika og da vikingene var på plyndringstokt rundt i Europa, brukte de bryner fra Lånke for å kvesse sine kniver, økser og sverd. Dette er nå bevist av forskere. Et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), og Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) stadfester dette i en artikkel publisert i Journal of Maritime Archaeology.  

Heingruva i Lånke

Forskerne omtaler Heingruva som om den ligger i Mostamarka. Dette er imidlertid feil, og for å gjøre det helt klart:

Heingruva ligger ved Nævra, inne på Leksdal statsalmenning i Lånke!

I flere år har arkeologer og geologer undret seg over hvor brynesteinene som er funnet i vikingelandsbyene Ribe i Danmark og Hedeby i Nord-Tyskland, kom fra. Disse brynene besto av en meget finkornet skifer som var blåfiolett i fargen, og var stein som ikke forekommer i disse områdene. Etter nå å ha foretatt grundige kjemiske analyser av mineralsammensetningen i disse steinene, fant de at brynene stammer fra Heingruva i Lånke og Rollset, – ei lita gruve i Mostadmarka. Heingruva er den desidert største av disse to.

Produksjon fra 700-tallet

Forskerne antar at det ble produsert bryner i Heingruva fra rundt år 700 og at de allerede fra den tiden eksporterte bryner rundt omkring i Skandinavia, blant annet til Ribe i Danmark. Etter hvert ble det en storskala produksjon av bryner i Heingruva og dette ble en viktig handelsvare. Bryner var en av de viktigste redskapene i vikingetida, både i husholdningen og blant håndverkere. De var nødvendig for å slipe alle typer redskaper, som kniver, økser, nåler , piler og sverd.

Brynene ble antagelig skipet ut fra Lade, – stormannsgodset hvor ladejarlene regjerte. På den tiden hadde ladejarlene en viktig maktposisjon i Norge.

Kulturminne

I og med at Heingruva har så gammel opprinnelse, defineres steibruddet automatisk som et fredet kulturminne etter Kulturminneloven. Derfor er det ulovlig å foreta seg noe som kan skade eller ødelegge bruddet og området rundt. Det er heller ikke lov å grave i skrottippene rundt gruva.

Gå inn på kartet og finn heingruva i Leksdal statsalmenning i Lånke.
Klikk på kartet nedenfor for å aktivere…

Heingruva i Lånke
klikk på kartet for detaljer