Vellykket vandring i Reppesområdet

Historisk vandring

Lagets historiske vandring i Reppe ble godt mottatt. Rundt 60 personer møtte opp og fikk høre en god del om områdets eldre og nyere historie.

Jan Hoås tok for seg historia fra starten og frem til 1970-tallet. Jan fortalte på en lett og god måte om starten på teglsteinsfabrikken og om dens utvikling i gode og mindre gode tider.

Jan Håkon Wognild tok for seg nyere tid. Med sin viten og inngående kjennskap til drifta under de forskjellige eierne ga han de mange tilskuerne et lite innblikk i de siste 10-årene.

Etter praten ved Sementfabrikken gikk vi til Reppefeltet der laget serverte kaffe og kaker. Både under veis og ikke minst under kaffen gikk praten livlig og mange hadde noen små og store historier og bidra med.

Etter en passe lang kaffepause gikk så til lekeplassen i feltet der Kåre Skolmli fortalte om gamle veileier, om ras på 1800- tallet og litt om Reppeskroen og andre ting. Kåre kan mye og øste villig av sin kunnskap til de mange som hørte på.

Alt i alt en fin kveld der alle som var med fikk litt påfyll om området på og ved Reppe.

 

Jan Hoås

Jan Hoås fortalte om fabrikkdrift i gamle dager.

Jan Håkon Wognild

Jan Håkon Wognild fortalte om dagens drift ved fabrikken. Wognild er  ansatt i Contiga som er eiere og drivere av fabrikken på Reppa i dag.

 

Kåre Skolmli

Kåre Skolmli prata blant anna om gamle ferdselsårer.

Tekst/foto

Gunnar Leirtrø.