Vellykket bildekveld i Sorta

Noen på møtet etterlyste navn på personer på et par av bildene.
Her er det vi vet :

img_Erling_Kyllo_013-nummer_cr(Bilde : Kyllo-13)

1 G. Haugbjørg-Olsen
2 Erling Gjone
3 Paul Stensen
4 Wilhelm Holst
5 Lars Hellandsø
6 Guthorm Kavli
7 Eystein Reitan
8 Marius Bøckmann

img_Erling_Kyllo_014_cr(Bilde : Kyllo-14)

Foran f.v.:
G. Haugbjørg-Olsen
Erling Gjone
Bak v.v.:
Lars Hellandsø
Guthorm Kavli
Eystein Reitan
Marius Bøckmann
Paul Stensen
Wilhelm Holst
Du finner mere informasjon om disse bildene her :
Motstandsvilje og holdningskamp – NTH under krigen
På dette bildet har vi ingen navn :

img_Erling_Kyllo_017_cr(Bilde : Kyllo-17)

Flere gamle bilder fra kveldens bildeaften finner du under menyvalget Arkivet/Galleri.