Siste nytt fra styret

Styret i laget er i full gang med arbeidet etter årsmøtet. I løpet av sommeren skal vi ha registrert det vi vet om de gamle og også nye såinnhusene i bygda. Likedan er vi i gang med å registrere en del gamle vegleier.

I løpet av forsommeren blir det også en tur opp i Dybvadsgrenda med fjøsbesøk og så en tur til Svedjiplassen.

Bokprosjektene går sin gang. Folka som holder på med bind V av lagets historie har samla mye stoff om diverse lag og foreninger. Roar Aarnes holder på med de som dro over dammen og til Amerika.

Styret 1Her er styret samla til sitt første møte etter årsmøtet. Fra v. sekr. Sigrun Stokke Karlsen, styremedlem Per Arne Garberg, nestleder Terje Julseth og kasserer Jan Sætnan. Foto : Gunnar Leirtrø