Medlemsskap


 Kontingent :

Vanlig medlem

kr. 150,-

Hovedmedlem (ektepar/samboere etc.)

kr. 200,-

Du kan betale inn kontingenten til lagets bankkonto: 4435 06 80745

eller du kan betale inn gebyrfritt på bensinstasjonen på Hell.