Konfirmasjonsboka

Første utgave av boka ble hurtig revet bort, men nå er boka tilgjengelig igjen i nytt opplag. Det er gjort noen korrigeringer i denne nye utgaven. I det første opplaget manglet noen bilder, de er med i «nyutgaven».
Følgende år er nå kommet med i boka med bilder og navn: 1942 (Hegra kirke), 1944 (Værnes kirke), 1945 (Skatval kirke), 1992 (Elvran kapell) og 2011 (Elvran kapell).


Boka kan fås kjøpt på YX Hydro, Hell bensinstasjon eller ved henvendelse til
Bjørn Viem på tlf. 913 09 533 eller via e-post: bjornviem@gmail.com .