Konfirmantbok

[infobox]Boka er nå ferdig og ble lansert på Lånke menighetshus lørdag 7. september 2013  [/infobox]

Lånke historielag vedtok i styremøte 19. januar 2009 å starte opp et nytt bokprosjekt :

Utgivelse av en konfirmantbok for Lånke og Elvran.

Boka skal innholde følgende:

 • Konfirmanter i Lånke og Elvran fra 1880 – 2013
 • Fra 1880 – 1925 finnes det ikke bilder. Der skrives det navnelister ved avskrift av kirkebøker fra internett.
 • Fra 1926 – 2013 bilder med navneliste.
 • Kirkelige konfirmerte, borgelige konfirmerte, konfirmerte i pinsemenighet, konfirmerte i andre sammenhenger,eksp. Døvekirke.
 • Bilder av konfirmasjonskort, salmebok, bibel, spesielle gaver m.m.

Rut Håpnes ble valgt som leder for prosjektet og hun fikk med seg følgende personer i boknemnda :

 • Margit Brekk
 • Peggy Holthe
 • Sigrid Paulsen
 • Gunvor Rønning
 • Bjørg Aasvang
 • John Gjeset

Det ble ikke satt noen tidsfrist for prosjektet.

Det var kjent at det ble innsamlet konfirmantbilder for utstilling ved Lånke kirkes 100 års jubileum. Det var usikkert om disse var blitt scannet. Men ved nærmere undersøkelse viste det seg at John Gjeset hadde gjort jobben. Dette var til stor hjelp i starten. John Gjeset tiltrådte da boknemnda og sa seg villig til å ta ansvar for scanning av bildene.

Avskrift av navene på konfirmantene fra kirkebøkene var  en omfattende jobb da det er vanskelig å tyde håndskriften.  Rut Håpnes fikk med Harald Holthe til å hjelpe til med dette arbeidet.

Boknemnda hadde sitt første møte 12. mars 2009 og har ca. et møte pr. mnd.

Komiteen jobber godt sammen og har fått inn bilder med navn av alle årskull. Disse er scannet og det leses nå korrektur.

Borgelige konfirmerte med navnelister har vi fått tillatelse til å kopiere fra Konfirmantboka for Skatval.

Hvis det er noen som har noe som kan passe i en slik bok så er vi takknemlig for å få med dette. Ta kontakt med noen i boknemnda.