Hoset kultursti

Historielaget var med på åpningen av Hoset kultursti i august. De som står bak stien er Kjell og John Einar Moum. De har lagt ned et enormt arbeid og fått til en tursti som er vel verd et besøk.

Hoset er et meget spennende område der fornminnene forteller om aktivitet i mange hundre år. Gravhauger og røyser ligger tett. Gode og informative oppslagstavler gir de besøkende en fin og lærerik opplevelse på den om lag 1 km. lange stien.

På bildet ser vi Hans Olav Løkken fortelle om en av de mange gravhaugene ved Hoset.

Åpning

Foto Egil Rømo