Heingruva

På Leksdals statsallmenning ligger Heingruva. Ei gruve der det opp gjennom tidene har vært tatt ut heiner eller bryner.

Første gang Heingruva nevnes er i slutten av 1660-årene. Allerede da var det drift ved gruva.

Opp gjennom årene har det vært drift til skiftende tider.

På slutten av 1950-tallet drev Ivar Leikvold fra Lånke gruva. Da ble det tatt ut og eksportert heiner både til Europa og blant anna Cuba. På Cuba ble de brukt til å kvesse sukkerknivene.

Heingruva 1

Bilde fra en tur en del historieinteresserte tok til gruva en fin høstdag 2015.

Fra venstre: Kåre Berg, Alf Olsen, Kåre O. Skolmli, Eugen Leikvold og Gisle Rø. Bak til venstre Halvor Leirtrø og Arne Moen.

En kan lese mer om Heingruva og drift der i bygdebøker både fra Selbu og Lånke og ikke minst i turbok utgitt av Mostadmark Jernverks venner i 2014.

Alle foto Gunnar Leirtrø