Ferjemannstua

Mandag 12.september var det befaring ved Ferjemannstua.

Med på bildet: Fremst fra v.: Bjørn Steen, Unni Raaen Nysæther, Aud Lyngstad, Sølvi Dahlen Lauvsnes (leder museet), Eline Størset (Vegvesenet) Bakerst fra v.: Øyvind Heimstad, Helle Vangen Stuedal og Gunnar Leirtrø.

Det var de som jobber på museet som ønsket å se og bli orientert litt om Ferjemannstua da det var flere av de som ikke hadde vært der før. Denne eies jo av museet, men blir vedlikeholdt av Lånke historielag. Laget fikk skryt for sitt arbeid med det. Det blir jo årlig plantet blomster og plenen slås jevnt, så det er en fin plass. I år ble den også malt utvendig der det var nødvendig. I tillegg var også Vegvesenet representert da de betrakter stua som en del av den gamle samferdselen i veinettet. Det er synd det er litt vanskelige avkjørsel fra veien, slik at plassen ikke blir benyttet så mye som laget kunne ha tenkt seg.

Fra historielaget møtte Gunar Leirtrø og Ragnar Olsen.

Foto : Ragnar Olsen