Fagerli 156/8 Halvor Stuberg (Jorid Oddbjørg Stuberg) Til venstre : Bergly 156/7 Bjarne Stuberg (Bjørn A. Stuberg)