Etterlysning

 Wanted

Etterlysning

Amerikabrev, bilder og historier

Lånke historielag arbeider med et bokprosjekt om de som utvandret fra Lånke til Nord-Amerika. Det er identifisert over 500 personer fra Lånke som reiste i perioden 1850 – 1930.
I denne forbindelse ønsker historielaget å komme i kontakt med personer som har bilder, brev eller informasjon om de som reiste.
Alle kjenner noen som har hørt om noen….
Ta kontakt med oss