Reppe fabrikker 1928

Et besøk ved Reppe fabrikker – 1928

Artikkelen gir et nærmere innblikk i både arbeidsprosessen, og utstyret som ble benyttet under produksjonen av kalkstein ved A/S Reppe Fabrikker i 1928.
Les hele artikkelen: Et besøk ved Reppe fabrikker – 1928 ….