Artikler

Artikler

Vellykket vandring i Reppesområdet

Lagets historiske vandring i Reppe ble godt mottatt. Rundt 60 personer møtte opp og fikk høre en god del om områdets eldre og nyere historie. Jan Hoås tok for seg historia fra starten og frem til 1970-tallet. Jan fortalte på en lett og god måte om starten på teglsteinsfabrikken og om dens utvikling i gode…

Artikler

Frigården under krigen

Tyskernes bruk av Frigården i Lånke. John Jullumstrø (1911 – 1995) har forskjellige minner fra Frigården under krigen. Hans mor Sigrid (1872 – 1942), drev et marketenteri oppe på Frigården hver sommer for å betjene militæret som hadde sin tjeneste og øvelser der. Denne forretningen drev hun på med i over 30 år, og hadde…

Artikler

Oliver Klevsve

Treskjærer og kunstner Oliver Klevsve I november 1927 ble kunstneren Oliver Klevsve født. Han vokste opp i Sortesgrenda i Lånke og det var der han starta sin karriere som treskjærer og kirkekunstner. Oliver Klevsve hadde en stor og omfattende produksjon i så å si hele sitt liv. Klevsve bodde i Lånke til i 1967. Da…

Artikler

Hell – et knutepunkt fra gammel tid

 Fra gammelt av var Langøra ved Stjørdalsfjorden den nordligste del av Lånke. Stjørdalselva, også nedenfor Halsen, var med på å danne hovedgrensen mellom Værnes sogn og Lånke sogn. Fra Sandfærhus, rett nedenfor og sør for nåværende flyterminal, gikk dog sognegrensen over land i nesten rett linje opp til Nedre Eidum, Værnesleiret og Reppasleiret. Stjørdalselva hadde…