Artikler

Artikler | Nyhetsarkiv

Hva skjedde i Lånke i 1918

– et tilbakeblikk til 1918. En gjennomgang av noen 100 år gamle aviser er bakgrunn for denne artikkelen med noen av de overskrifter som gjaldt Lånke og livet i Lånkbygda. Dette er en kort sammenfatning av noe som skjedde i Lånke i 1918, – og som avisene skrev om. UværÅret 1918 startet med et fryktelig…

Artikler | Nyhetsarkiv

Dronningberget – bakgrunnen for navnet.

Alle kjenner vi Dronningberget med sin flotte utsikt øverst på Gevingåsen. Men det er ikke sikkert at alle kjenner bakgrunnen for at berget har fått dette navnet, – og  hvem denne eventuelle dronninga var? Her er historien……

Artikler | Nyhetsarkiv

Julemarked

Også i år var historielaget med på Lånke skolemusikk sin julemesse i Lånkehallen søndag 13.11. Ei godt besøkt messe og god stemning og med mye folk innom stand til bygdas historielag. Det ble solgt bøker og kalendere for nesten 10.000 kr, noe vi syns var bra. Laget fikk også rundt 20 nye medlemmer denne dagen….

Artikler | Nyhetsarkiv

Ferjemannstua

Mandag 12.september var det befaring ved Ferjemannstua. Med på bildet: Fremst fra v.: Bjørn Steen, Unni Raaen Nysæther, Aud Lyngstad, Sølvi Dahlen Lauvsnes (leder museet), Eline Størset (Vegvesenet) Bakerst fra v.: Øyvind Heimstad, Helle Vangen Stuedal og Gunnar Leirtrø. Det var de som jobber på museet som ønsket å se og bli orientert litt om Ferjemannstua…

Artikler

Bildekveld 4/11

Bildekveld i Sorte grendehus onsdag 4. november kl. 19:00 Mesteparten av bildene er fra kampen om Hegra festning 1940 Det vil også være anledning til å kjøpe UTVANDRERBOKA som ble lansert på Elvatun 31/10.  

Artikler | Nyhetsarkiv

Historisk funn gjort på Romma

  Skålspenne i bronse, datert til Merovingertiden ( yngre jernalder) fra ca. -800 år e. Kr. ble funnet 1.november 2013 av Kjell Rømo, Hegra. Kjell brukte en metalldetektor når spenna ble funnet, den lå ca. 15 cm ned i jorda ved buskene mellom masstua og utedoen på plassen Romma. Slike skålspenner ble brukt parvis til…

Artikler

Lånke Historielag 35 år

Et historisk tilbakebikk i 35 år, den 19. april for 35 år siden ble Lånke historielag stiftet. Dette var en blomstringstid for ulike historielag rundt omkring. Ikke bare her i kommunen, men en stiftelsesbølge som gikk over hele landet. Vi går tilbake til året 1977, og det ble satt inn en annonse i lokalavisen, der…

Artikler

Gravminner ved Eidum

Livet, livet og døden. Grav, hvor, hvordan og hvorfor?.  Når en i historisk sammenheng prøver å få svar på gamle gravskikker er det som regel 10 nye spørsmål som dukker opp for hvert enkelt svar en tror en har funnet. Så også med gravhaugene som finnes ved Eidum i Lånke. En del av de historiske…