Artikler

Artikler | Nyhetsarkiv

Vikingene kvesset sverdene med bryner fra Lånke.

Når vikingene dro på tokt ut i verden for over tusen år siden hadde de med seg bryner fra Heingruva i Lånke. Da Erik Raude  oppdaget Grønland, Leiv Eriksson oppdaget Amerika og da vikingene var på plyndringstokt rundt i Europa, brukte de bryner fra Lånke for å kvesse sine kniver, økser og sverd. Dette er nå bevist…

Artikler | Nyhetsarkiv

Ungdommen fær i ti’n

av Roar Aarnes Ofte har vi hørt uttrykk som: ”uff, – ungdommen nå for tida…” . Underforstått, – i gamle dager var all ungdom prektige og ordentlige. Dette er vanskelig å imøtegå , – spesielt da det refereres til tider fra før vi var født. Men etter at jeg kom over en artikkel som sto…

Artikler | Nyhetsarkiv

Spanskesyken i Lånke

For hundre år siden herjet spanskesyken landet, og Lånke ble også rammet av denne epidemien. Petra Gulli Hoås tipset oss om en familiehistorie som nettstedet Norgeshistorie.no har publisert. Artikkelen omhandler familien Dybvad på Rødde Mellom (157/5) som ble spesielt hardt rammet. Johan Peter Dybvad som omtales, er Petra Gullis morfar. Med tillatelse fra artikkelforfatter Svenn-Erik…

Artikler | Nyhetsarkiv

Bygdesagnet om “Håkkåskrinet”

Skrinet etter Ole Hågensen (“Håkkåsa”) Dybvad (1842 – 1914), er omspunnet med mange sagn og historier. Ivar Nilsen Værnesbranden hadde en teori om at skrinet stammet fra Armfeldts felttog gjennom bygda, uten at det er bevist. Mystikken rundt skrinets opprinnelse og innhold er fortsatt ikke verifisert og Sverre Brekk skrev for noen år tilbake en…

Artikler | Nyhetsarkiv

Grøftegraver Johan O. Dybvadstrø, -en glemt hverdagshelt

De største hverdagsheltene og sliterne blir kanskje lagt merke til i sin samtid,  – kanskje til og med hedret for sin innsats der og da. Men etter som tiden går, dør minnene om dem hen, – og kun de færreste har hørt om disse. Denne artikkelen trekker frem minnet om en av disse personene; –…

Artikler | Nyhetsarkiv

Et besøk ved Reppe fabrikker – 1928

Artikkelen gir et nærmere innblikk i både arbeidsprosessen, og utstyret som ble benyttet under produksjonen av kalkstein ved A/S Reppe Fabrikker i 1928. Les hele artikkelen: Et besøk ved Reppe fabrikker – 1928 ….