Årsmøte 2014

Godt besøkt årsmøte i historielaget

Årsmøtet i laget gikk greit unna. Både årsberetning og regnskap ble gjennomgått og vedtatt uten merknader.

Ole Rønning, Erling Arnfinn Kvål, Magnar Veiseth og Rut Håpnes var noen av de mange fremmøtte på lagets årsmøte.

Lånke historielag har en solid økonomi. Det gjør at laget ser framtida lyst i møte og har ryggrad til å fortsette arbeidet framover, både når det gjelder den daglige drift og i arbeidet med forskjellige bokprosjekter.
Medlemstallet er økende, noe årsmøtet uttrykte stor glede over. Arbeidet med medlemsverving vil også i år bli prioritert.
Videre arbeider ei boknemd i laget for fullt med bind V av bygdas historie.
Mange lånkbygger dro over dammen til Amerika for godt 100 år siden. Laget er godt i gang med ei bok med oversikt over de som dro, hvor de slo seg ned og hvordan livet deres arta seg etter at de forlot hjemlandet.
Det er Roar Aarnes som jobber med  prosjektet som ventes ferdig i løpet av neste år.
Og som tidligere vil laget fortsette arbeidet med vår nyere historie. Utviklinga skjer fort i vår tid. Det som skjedde for noen få tiår siden blir fort glømt.
Alt i alt har det vært et godt år for laget som ser fram til et nytt spennende og givende historieår.

Bilde-2Flere årsmøte deltakere, fra høyre Harald Holthe, Kjellrun Bremseth, Margit Brekk og Sigrun Stokke Karlsen.