Årsmelding for 2009

Årsmelding for Lånke Historielag driftsåret 2009.

Styrets sammensetting:

Formann.                                 Terje M. Julseth

Nestformann.                          John Einar Moum

Sekretær.                                 Rut Håpnes

Kasserer.                                 Jan Sætnan

Styremedlem.                          Gunnar Leirtrø

1- varamann                            Per Arne Veisetaune (innkalt til alle møtene)

2- varamann.                           Jan Olav Bye

3- varamann.                           Kolbjørn Geving

Revisor.                                   Torill Iren Stuberg

Sverre Brekk

 

Æresmedlemmer.                    Magnar Rønning

Magnar P. Veiseth

Pål Sandberg

 

Årboknemnda.                        Egil Rømo

Rommautvalget.                      Magnar P. Veiseth

Ferjemannstuggu.                    Margit og Sverre Brekk

Boknemnd konfirmasjonsbok for Lånke og Elvran.

Leder.                                      Rut Håpnes

Margit Brekk

Peggy Holthe

Sigrid Paulsen

Gunnvor Rønning

Bjørg Åsvang

Lagets status:

Lånke historielag hadde siste driftsår ca. 150 medlemmer. Det har blitt holdt 17 bok- og styremøter. Og det er behandlet 43 saker, mesteparten av sakene omhandler bokarbeid.

Oppsummeringer av arbeidsoppgaver som er utrettet siste driftsår,

og planer videre for kommende år.

 

”Bosetting og Levevilkår” bind 4.

Arbeidet med bind 4 begynner å nærme seg slutten, dette er den oppgaven som er blitt prioritert, og vil fortsatt bli det til vi er ferdig med bokprosjektet. Teksten er ferdig, bare noen faktaopplysninger mangler. Bildene i de emnene som boken omhandler er nå nesten på plass, noen bilder må vente til våren med å bli tatt, før lauvet kommer. Når alt er på plass vil det bli lest en ny korrektur, der også billedtekstene er med. Vi må ta sikte på å få utgitt boka i løpet av året.

Lånke – kalenderen 2010.

I år var det Lånke – kalender nr.10 som ble utgitt, med bilder fra Lånke. Vi prøver å få til en geografisk spredning av bilder fra heile bygda. Prøver å følge årstiden med bilder som blir brukt i kalenderen. Jan Hoås har også i år bidratt med de fyldige billedtekstene på bildene som brukes i kalenderen.  I lagets billedsamling er det fortsatt mangel på gode vintermotiver som kan brukes på kalenderen.

Konfirmasjonsbok for Lånke og Elvran.

Boknemnda som jobber med dette bokprosjektet har kommet godt i gang, alle konfirmasjons-bildene som skal være med i boka, er vel nå innsamlet og scannet. Det leses nå korrektur på navneopplysningene til bildene. Det viste seg at de bildene og navnene som ble innsamlet for å være med på jubileumsutstillingen for Lånke kirkes 100 år i 1999, ble scannet den gang. Dette var nå til stor hjelp for komiteen, og arbeidet med å skaffe konfirmasjonsbildene ble ikke så arbeidsomt som ført antatt. Det er tidligere blitt sakt at det kan være realistisk å få boka ferdig til utgivelse i 2010. Men det kan kanskje være lurt og vente til neste år, selv om boka kan bli ferdig i år. Da det kan være litt uheldig nå komme ut med to bøker samme år. Den endelige avgjørelsen på utgivelsen er enda ikke tatt.

Utstyr innlevert til historielaget for oppbevaring.

Også i år er det blitt levert inn div. protokoller fra nedlagte lag og foreninger i Lånke. Fra Lånke menighetsråd har det kommet en god del protokoller og papirer for oppbevaring. Vi har fått inn regnskapspapirer fra Lånke forsyningsnemnd, fattigvesenet samt ligningsprotokoller m.m. dette er papirer etter Johan A. Eidum innlevert av Asbjørn Eidum. Gamle gårds-dokumenter fra gården Røan i Sorte er innlevert via Skolmli.

Laget er på utkikk etter et større brannskap for bruk til oppbevaring av innleverte protokoller m.m.

Historielagets billedsamling vokser.

Fra Øystein Kyllo har laget fått tilgang til en billedsamling bestående av over 1000 bilder, fra årene i mellom 1921 til 1968. En god del av disse bildene er bilder fra Stjørdalsdistriktet. Alle bildene er nummerert og det er notert hvor og når bildene er tatt. Ragnar Olsen som er vår faste mann som tar på seg scanningen av innkomne bilder til laget, holder nå på å gå igjennom denne billedsamlingen. Det er også kommet en god del gamle bilder fra gården Røan i Sorte, dette er bilder som vil bli scannet og levert tilbake til gården.

Overtakelse av ”Skattekisten” fra SpareBank 1 SMN.

Etter gjentatte forespørsler til SpareBank 1 SMN og Stjørdal historielag, lyktes det endelig etter et års tid, å få brakt denne smijernskisten til Lånke. Kista inneholdt forseglete pakker med rasjoneringskort og papirer fra Lånke forsyningsnemnd. Mye tyder på at dette er en kiste som har fungert som en tilnærmet brannsikker kiste, og har tidligere tilhørt Lånke forsyningsnemnd.

Nye innkjøp til laget.

Etter en forespørsel fra 17.mai komiteen i Lånke, om historielaget kunne kjøpe inn et flagg til flaggstanga oppe på Tønsåsen. Historielaget har kjøpt inn flagg til Tønsåsen, flagget blir utlånt til 17.mai komiteen som da får ansvaret for heising og firing av flagget til rett tid.

Det er blitt kjøpt inn en Pc – skjerm til bruk på møtene når vi skal finne tak i de bilder som skal vare med i bokteksten. Det arbeides også med å finne et egnet arkivprogram som kan egne seg for oss, for å få bedre struktur på billedsamlingen og billedopplysningene. Det programmet vi i dag bruker holder ikke lenger mål, prøver å få til et samarbeid med de andre historielagene rundt oss, som det er naturlig å samarbeide med, om et felles innkjøp av et fotoarkivprogram. Når vi er ferdig med bind 4 ”Bosetting og Levevilkår”, blir det en oppgave å få brakt vår billedsamling inn på et bedre system enn det vi har i dag.

Oppussing av Ferjemannstuggu med mer.

Noe maling og snekkerarbeid står fortsatt igjen nede ved Ferjemannstuggu, et lite skippertak til våren må til for å få ferdig denne jobben. Mye av årsaken til at arbeidet ikke ble ferdig i fjor var nok den fuktige høsten. Fuktig vær og linoljemaling passer ikke i lag.

Når det gjelder arbeidet med infotavla ved foten av Tønsåsen, har dette arbeidet ikke blitt prioritert. Da det er litt uklart hvem som skal bekoste selve kartskissen og utformingen av denne, om det fortsatt er Forsvarsbygg via Gylland i Trondheim, eller om det er Stjørdal Kommune som etter hvert skal overta Tønsåsen, som skal bekoste kartskissen. Historielaget ble forespurt om vi kunne utføre selve byggingen av infotavlen, grunnarbeidet er forlengs utført. Stolper og materialer til resten av tavla er også skaffet. Så snart siste arbeidet er gjort på Ferjemannstuggu nå til våren, er det bare å sette opp infotavla ved Tønsåsen, så får vi bare avvente hvem som skal koste å gjøre infodelen ferdig.

Historisk vandring.

Historielaget hadde ingen historiske vandringer siste driftsår, men vi tar sikte på å samarbeide med trimgruppa i Lånke Idrettslag om å få til minst ei vandring sammen med trimgruppa i løpet av våren eller sommeren 2010.

For styre i Lånke Historielag den 21.mars 2010.