Årsberetning for 2015

DSC_0735

 Årsberetning for 2015

Styret har bestått av Gunnar Leirtrø, leder, Terje Julseth, nestleder, Jan Sætnan, kasserer, Sigrun Stokke Karlsen, sekretær, Per Arne Garberg, styremedlem og Ragnar Olsen første vararepresentant.  Første vararepr møter fast på styremøtene.  I løpet av året er det holdt 7 styremøter.

Medlemstall -Æresmedlemmer

Også i 2015 er det en gledelig økning i medlemstallet, 179 medlemmer + 35 familiemedlemmer dvs. at laget nå har 214 medlemmer. Ca. 127 medlemmer i 2014. Styret har i de siste årene prioritert medlemsverving, og det av flere grunner. Det er en av få sikre inntektskilder laget har, det er en ressurs i tunge tider, kort sagt, laget har ei langt sterkere ryggrad for å møte framtida.

Laget har tre æresmedlemmer, Magnar Rønning, Magnar Veiseth og Jan Hoås. Jan Hoås ble også i 2015 foreslått som vår kandidat til Stjørdal kommunes kulturpris.

Bøker

Det meste av lagets boksalg foregår ved Hell bensinstasjon. Totalt boksalg ved bensinstasjonen netto til oss var nesten 61 000.- kroner i 2015.

På januar ble den gamle Lånkeboka (Stjørdalsboka bind 3, Lånke herad) ferdig innbundet og lagt ut for salg.  Det var i alt 127 bøker. I løpet av 2015 ble det solgt godt 80 eks. De er nå de desidert siste som finnes av denne boka. Boka selges for kr. 250.-

Utvandringsboka, Bind V i vår serie om Lånke, ble lansert 31.oktober på Elvatun. Det var, etter styrets mening, en vellykket dag og ca. 70 bøker ble solgt. Støttegruppa for Elvatun sørga for skikkelig god servering og laga ei fin ramme rundt åpninga.  Totalt er det solgt mellom 200-250 bøker ved utgangen av 2015. Opplaget var 800 eks, hvorav forfatter Roar fikk 50 stk.

Først på november ble heftet «Vandring» gitt ut. Et bildehefte som ble delt ut gratis til våre medlemmer. Noen hefter ble også lagt ut for salg til kr. 150.- pr. stk. Enkelt medlemskap i laget koster kr. 100.-. Mange ville ha heftet og tegna medlemskap samtidig som dem sikra seg heftet. Dette er nok en av årsakene til at vi fikk den store medlemsøkningen i 2015.

Bind 6. Boknemda arbeider fortsatt med innhenting av stoff, skriving og redigering. Boknemda har samla mye stoff om de forskjellige lag og foreninger i bygda, samt om gamle Lånke kommune.

Mye, veldig mye av stoffet til boka er nå samla og en god del er gjennomgått og bearbeida i samråd med de enkelte lag og foreninger. I boknemda har det vært 4 møter i 2015.

Laget var også i år med på julemessa i Lånkehallen som Lånke skolemusikk arrangerte i nov. Bok- og kalendersalg for godt kr. 10.000. den dagen.

Tur

Sommertur i 2015 gikk til Hoset i forbindelse med åpningen av kulturstien der. En fin dag med kaffe og orientering om mange av de fornminnene som finnes langs den ca. 1 km. lange stien. Ca. 70-80 personer var med på åpninga.

Hoset Kultursti fikk en gave på kr. 5000.- fra historielaget under åpninga.

Bildekvelder

Laget har hatt 2 bildekvelder og begge var meget godt besøkt. Begge kveldene ble holdt på grendahuset i Sorte.  18.02. var rundt 80 personer til stede og 4.11 var det ca. 50 personer. Den kvelden var det i all hovedsak bilder fra Hegra festning våren 1940.

Møter

Det er også avholdt et fellesmøte mellom historielaga i dalføret ang, en felles tur på juni til Færøyene. Møtet ble holdt på Ole Vig.

Tilskudd

Laget har mottatt 6000.- kr. i kommunalt driftstilskudd i 2014. Og kr. 8516.- i momskompensasjon gjennom landslaget for lokalhistorie.

Div

Styret har jevnlig kontakt med de som har ansvaret med minnegaven som vi fikk i forbindelse med begravelse Sverre Brekk.

Laget har fått henvendelse fra Stjørdal kommune, administrasjon om å bidra ang. veg/gatenavn i Lånke.

Innsamling av gamle bilder har også vært prioritert i 2015 og i løpet av året er det skanna ca. 1300 nye bilder. Totalt er det nærmere 10000 bilder i arkivet vårt.

Styret vil rette en stor takk til de som har hatt det ytre vedlikehold av Ferjemannstua og våre folk ved Romma for godt utført arbeid i 2015. Likedan til selgerkorpset vårt ang årbok og kalendersalg. Og en stor takk til alle andre som har bidratt positivt til lagets utvikling i året som har gått.

For styret i Lånke historielag

Gunnar Leirtrø