Lånke skytterlag 50 år i 1936


Lånke skytterlag fylte 50 år i 1936


Nærmere
Nærmere
Nærmere
Nærmere
Nærmere
Nærmere