Formann Bjørn Sten 977 25 920 <send epost>
Nestformann Per Arne Garberg  928 32 557
Sekretær Sigrun Stokke Karlsen 996 43 025
Kasserer Bjørn Viem
Styremedlem Ragnar Olsen
Første varamedlem Gunnar Leirtrø
Andre varamedlem Arne Flekstad
Tredje varamedlem Margit Brekk
Valgkomite Jan Egil Tronstad
Terje M Julseth
Kåre Berg
Revisor Ingeborg Hjelsvold
Æresmedlemmer Magnar Rønning

Jan Hoås

Årboknemnda Egil Rømo
Rommautvalget Eva Korsveien Tanem
Bildeansvarlig Bjørn Sten 977 25 920
Fergemannstuggu Jorulf Bjørgum