Litt historie fra Lille Laankevollen

Lille Lånkevollen

Tegnet av Jan Hoås

Lille Laankevollen er nevnt i matrikuleringen i 1723 med seterrett til gården Lille Laanke. Året 1866 er Furan nevnt som aktiv driver sammen med gårdene Solem og Lille Laanke. Fra 1920 og frem til krigsårene i 1940, var ekteparet Anne (f.1904) og Ludvig (f.1898) Lertrø de siste som hadde ansvaret for seterdrifta. Det var smør og osteproduksjon for de respektive gårdene som hadde kyr og geiter på sommerbeite i ca. tre måneder i året.
En av de siste gjeterguttene på denne tiden var Ivar Hoås (f.1920) som fristet sommertilværelsen i traktene rundt Bårdstjønndalen i begynnelsen av 1930- tallet. Han kunne fortelle at oppgaven ble delt med John Bremseth fra Stjørdal som gjette mellom 12 – 15 kyr, og Ivar hadde ansvaret for ca. 130 store og små geiter, deriblant omtrent 80 melkegeiter. Daglig skulle de ut i området på beite, av og til i ufyselig vær der de måtte stå gjennomvåt i vanlige klær og turnsko (tøysko med gummisåler) for å spise sin brødskive med brunost. Guttene måtte ikke komme tilbake til vollen før avtalt tid om kvelden
På tegningen ser vi kufjøset øverst til venstre. Under fjøsgulvet var det en liten plass til kjeunger. Geitfjøset til høyre. Tilbygget mot nord var muligens tenkt til overnatting da det var innlagt golv og et vindu på ende-veggen. Seterskjulet nederst. Vestre del (frem til døren) er restaurert, innredet og brukervennlig. Resten av bygningene er for lengst borte.

Denne tegningen er rekonstruert av Jan Hoås, som er bror av Ivar. Husene og miljøet rundt er gjengitt slik Ivar husker det fra først på 1930- tallet.