• Bygdas historie
 • Gravminner fra Eidum
 • Jettegryter i Lånke
 • Barkebrødstider i Lånke
 • Pilegrimsleden gjennom Lånke
 • Armfeldt gjennom Lånke
 • Bjørnehistorier fra Lånke
 • Barndomsminner fra krigens dager
 • Festlivet i Långe under krigen
 • Fergemannsstuggu
 • Kvernbruket i Romåa
 • Litt historie fra Lille Laankvollen