Gravminner Eidum

Historielaget har fått tillatelse fra grunneiere og fra fylkesmannen i Nord Trøndelag til å rydde gravminnene som ligger nord – nord øst for Eidumsgårdene.

Gravminnene ligger like ved turstien som går fra gamle Eidum stoppested og opp på Spigil’n.
Fredag 3.05 var det befaring i området der arkeolog Eirik Solheim, representant for grunneiere, historielaget og Johan Bidtnes var med. Bidtnes har tilbrakt utrolig mye tid i området og losa de som var med fra det ene gravminne til det andre.

Historielaget skal nå samarbeide med Nord Trøndelag fylke om å få merka og få laget infotavler om fornminnene og hva som finnes i området.

Johan Bidtnes t v og arkeolog Eirik Solheim i ivrig diskusjon

Johan Bidtnes t v og arkeolog Eirik Solheim i ivrig diskusjon

Johan Bidtnes, Eirik Solheim, Magnar Lillemo og Kåre Berg ser fram til at kratt og kjerr blir fjerna på og rundt gravhaugene/røysene

Arne Flekstad t.v. og Kåre Berg tar en pust i bakken etter at mye or og kratt er fjerna fra disse fordums fornminner. Kåre er historielagets representant i området når det gjelder disse fornminnene

Halvor Leirtrø t. v. og Olav Hjelsvold med en fortjent kaffepause under rydding av fornminnene