Gravfeltene ved Eidum har nå fått sin infotavle

Eidum er et gammelt navn og forskjellige funn ved Eidumsgårdene forteller om bosetting der i mange, mange hundre år.

For noen år siden ble flere gravhauger funnet like ved stien fra Eidum stoppested og opp til Spigil’n.

Nå er infotavle kommet på plass.

Fornminneprosjektet ved Eidum er et samarbeid mellom Prestmoen Vel, Sorte Grendelag og Lånke historielag.

Eidum infotavle 2

Kåre Berg t.v og Johan Bidtnes ved den ferdig oppsatte tavla.           Foto Gunnar Leirtrø