Gode bokselgere

Tidlig i høst inngikk Lånke historielag en avtale med Hell bensinstasjon om salg av lagets publikasjoner ved bensinstasjonen.

Per Morten og Odd Magnar Thyholt har vist seg å være skikkelig gode selgere.

I september lanserte historielagets sin konfirmasjonsbok med en oversikt over bygdas konfirmanter fra 1888. Det er bilder av konfirmantkullene fra 1926 og til og med konfirmantene i år.

Karene på bensinstasjonen har til nå solgt godt 250 eks av konfirmasjonsboka + en god del andre bøker som laget har gitt ut i de senere årene.

Og de selger kalendere, årboka og som sagt bygdebøkene våre.

Flinke karer som med godt humør og gode salgsegenskaper skaper blest om laget vårt.

Bra.