Bosetting og Levevilkår – Bind V

5.august hadde den nye boknemnda for Lånke Bosetting og Levevilkår sitt første møte. Det ble listet opp de ulike emner som neste bok vil omhandle. Følgende emner er tenkt tatt med i bind 5. Den store Utvandringen. Verdslige lag og…

Gravminner Eidum

Historielaget har fått tillatelse fra grunneiere og fra fylkesmannen i Nord Trøndelag til å rydde gravminnene som ligger nord – nord øst for Eidumsgårdene. Gravminnene ligger like ved turstien som går fra gamle Eidum stoppested og opp på Spigil’n. Fredag…

Bosetting og Levevilkår – Bind IV

 Videreføring av Bosetting og Levevilkår Etter at bind III – ”Bosetting og Levevilkår” ble utgitt i 2001, har årene gått uten at det har blitt så mye bokutgivelser. Da den første boka om den generelle historien i Lånke ble gitt ut, hadde…