Frigården under krigen

Tyskernes bruk av Frigården i Lånke. John Jullumstrø (1911 – 1995) har forskjellige minner fra Frigården under krigen. Hans mor Sigrid (1872 – 1942), drev et marketenteri oppe på Frigården hver sommer for å betjene militæret som hadde sin tjeneste…

Oliver Klevsve

Treskjærer og kunstner Oliver Klevsve I november 1927 ble kunstneren Oliver Klevsve født. Han vokste opp i Sortesgrenda i Lånke og det var der han starta sin karriere som treskjærer og kirkekunstner. Oliver Klevsve hadde en stor og omfattende produksjon…

Hell – et knutepunkt fra gammel tid

 Fra gammelt av var Langøra ved Stjørdalsfjorden den nordligste del av Lånke. Stjørdalselva, også nedenfor Halsen, var med på å danne hovedgrensen mellom Værnes sogn og Lånke sogn. Fra Sandfærhus, rett nedenfor og sør for nåværende flyterminal, gikk dog sognegrensen…