Bildekveld 4/11

Bildekveld i Sorte grendehus onsdag 4. november kl. 19:00 Mesteparten av bildene er fra kampen om Hegra festning 1940 Det vil også være anledning til å kjøpe UTVANDRERBOKA som ble lansert på Elvatun 31/10.  

Historisk funn gjort på Romma

  Skålspenne i bronse, datert til Merovingertiden ( yngre jernalder) fra ca. -800 år e. Kr. ble funnet 1.november 2013 av Kjell Rømo, Hegra. Kjell brukte en metalldetektor når spenna ble funnet, den lå ca. 15 cm ned i jorda…

Lånke Historielag 35 år

Et historisk tilbakebikk i 35 år, den 19. april for 35 år siden ble Lånke historielag stiftet. Dette var en blomstringstid for ulike historielag rundt omkring. Ikke bare her i kommunen, men en stiftelsesbølge som gikk over hele landet. Vi…

Gravminner ved Eidum

Livet, livet og døden. Grav, hvor, hvordan og hvorfor?.  Når en i historisk sammenheng prøver å få svar på gamle gravskikker er det som regel 10 nye spørsmål som dukker opp for hvert enkelt svar en tror en har funnet.…

Vellykket vandring i Reppesområdet

Lagets historiske vandring i Reppe ble godt mottatt. Rundt 60 personer møtte opp og fikk høre en god del om områdets eldre og nyere historie. Jan Hoås tok for seg historia fra starten og frem til 1970-tallet. Jan fortalte på…

Frigården under krigen

Tyskernes bruk av Frigården i Lånke. John Jullumstrø (1911 – 1995) har forskjellige minner fra Frigården under krigen. Hans mor Sigrid (1872 – 1942), drev et marketenteri oppe på Frigården hver sommer for å betjene militæret som hadde sin tjeneste…

Oliver Klevsve

Treskjærer og kunstner Oliver Klevsve I november 1927 ble kunstneren Oliver Klevsve født. Han vokste opp i Sortesgrenda i Lånke og det var der han starta sin karriere som treskjærer og kirkekunstner. Oliver Klevsve hadde en stor og omfattende produksjon…

Hell – et knutepunkt fra gammel tid

 Fra gammelt av var Langøra ved Stjørdalsfjorden den nordligste del av Lånke. Stjørdalselva, også nedenfor Halsen, var med på å danne hovedgrensen mellom Værnes sogn og Lånke sogn. Fra Sandfærhus, rett nedenfor og sør for nåværende flyterminal, gikk dog sognegrensen…