Heingruva, Nevra, Leksdal allmenning, Lånke

NGU omtaler Heingruva på allmenningen

På sine web-sider omtaler Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) heinindustrien i Mostamarka og Lånke i en interessant artikkel under tittelen: SLIPTE SVERD MED TRØNDERSKE BRYNER Brynesteiner fra Rollset i Mostadmarka og Heingruva i Lånke fulgte vikingene ut i verden. Forskere har…

Ungdommen fær i ti’n

av Roar Aarnes Ofte har vi hørt uttrykk som: ”uff, – ungdommen nå for tida…” . Underforstått, – i gamle dager var all ungdom prektige og ordentlige. Dette er vanskelig å imøtegå , – spesielt da det refereres til tider…
Olga Marie og Johan Peter Dybvad

Spanskesyken i Lånke

For hundre år siden herjet spanskesyken landet, og Lånke ble også rammet av denne epidemien. Petra Gulli Hoås tipset oss om en familiehistorie som nettstedet Norgeshistorie.no har publisert. Artikkelen omhandler familien Dybvad på Rødde Mellom (157/5) som ble spesielt hardt…

Bygdesagnet om «Håkkåskrinet»

Skrinet etter Ole Hågensen («Håkkåsa») Dybvad (1842 – 1914), er omspunnet med mange sagn og historier. Ivar Nilsen Værnesbranden hadde en teori om at skrinet stammet fra Armfeldts felttog gjennom bygda, uten at det er bevist. Mystikken rundt skrinets opprinnelse…
Reppe fabrikker 1928

Et besøk ved Reppe fabrikker – 1928

Artikkelen gir et nærmere innblikk i både arbeidsprosessen, og utstyret som ble benyttet under produksjonen av kalkstein ved A/S Reppe Fabrikker i 1928. Les hele artikkelen: Et besøk ved Reppe fabrikker – 1928 ….