Julemarked

Også i år var historielaget med på Lånke skolemusikk sin julemesse i Lånkehallen søndag 13.11. Ei godt besøkt messe og god stemning og med mye folk innom stand til bygdas historielag. Det ble solgt bøker og kalendere for nesten 10.000…

Ferjemannstua

Mandag 12.september var det befaring ved Ferjemannstua. Med på bildet: Fremst fra v.: Bjørn Steen, Unni Raaen Nysæther, Aud Lyngstad, Sølvi Dahlen Lauvsnes (leder museet), Eline Størset (Vegvesenet) Bakerst fra v.: Øyvind Heimstad, Helle Vangen Stuedal og Gunnar Leirtrø. Det var…

Bildekveld 4/11

Bildekveld i Sorte grendehus onsdag 4. november kl. 19:00 Mesteparten av bildene er fra kampen om Hegra festning 1940 Det vil også være anledning til å kjøpe UTVANDRERBOKA som ble lansert på Elvatun 31/10.  

Historisk funn gjort på Romma

  Skålspenne i bronse, datert til Merovingertiden ( yngre jernalder) fra ca. -800 år e. Kr. ble funnet 1.november 2013 av Kjell Rømo, Hegra. Kjell brukte en metalldetektor når spenna ble funnet, den lå ca. 15 cm ned i jorda…

Bosetting og Levevilkår – Bind IV

 Videreføring av Bosetting og Levevilkår Etter at bind III – ”Bosetting og Levevilkår” ble utgitt i 2001, har årene gått uten at det har blitt så mye bokutgivelser. Da den første boka om den generelle historien i Lånke ble gitt ut, hadde…

Lånke Historielag 35 år

Et historisk tilbakebikk i 35 år, den 19. april for 35 år siden ble Lånke historielag stiftet. Dette var en blomstringstid for ulike historielag rundt omkring. Ikke bare her i kommunen, men en stiftelsesbølge som gikk over hele landet. Vi…

Bygdas historie

For ca. 6000 år siden lå havnivået ca. 45 meter over det vi har i dag. I de lune vikene ved Steinmohaugen og ved sørsiden av Tønsåsen slo de første fangstfolkene seg ned og ryddet sine første boplasser. De levde…

Jettegryter i Lånke

Helt fra menneskenes første begynnelse har vel jettegrytene vært beundret og utforsket. Helt fra urtiden ble jettegrytene forbundet med mystikk og overnaturlige ting. Navnet Jette ble forbundet med troll og kjemper, og om noe som har store dimensjoner. I det svenske språket…