Årsmøte 2014

Godt besøkt årsmøte i historielaget Årsmøtet i laget gikk greit unna. Både årsberetning og regnskap ble gjennomgått og vedtatt uten merknader. Ole Rønning, Erling Arnfinn Kvål, Magnar Veiseth og Rut Håpnes var noen av de mange fremmøtte på lagets årsmøte.…

Etterlysning

  Etterlysning Amerikabrev, bilder og historier Lånke historielag arbeider med et bokprosjekt om de som utvandret fra Lånke til Nord-Amerika. Det er identifisert over 500 personer fra Lånke som reiste i perioden 1850 – 1930. I denne forbindelse ønsker historielaget…

Bildekveld i Sorta 19. februar

Historielagets bildekveld der laget viste bilder hovedsakelig tatt av Palmer Flekstad, samla  mye folk. Godt 50 personer var til stede og ga svar på mange av spørsmålene  om hvem er hvem og hvor er bildet tatt. Laget gjennomfører to bildekvelder…

Konfirmantbok

Lånke historielag vedtok i styremøte 19. januar 2009 å starte opp et nytt bokprosjekt : Utgivelse av en konfirmantbok for Lånke og Elvran. Boka skal innholde følgende: Konfirmanter i Lånke og Elvran fra 1880 – 2013 Fra 1880 – 1925…