Bildekveld i Sorta

Nok en gang har laget arrangert en bildekveld. Onsdag 15.10 var mellom 40 og 50 medlemmer samla på grendahuset i Sorte der det ble vist bilder fra bygda. Denne gang hovedsakelig fra gårdsbruk, heimer i Lånke. De fleste bildene var tatt…

Sommertur med Fjøsbefaring

Torsdag 12.06 tok vi turen til Dybvad og kikket på nyfjøset til Kari Britt og Svein Helge Dybvad. De åpnet fjøsdørene for oss og vi fikk se hvordan et storfefjøs, kufjøs anno 2014 er. Mye folk møtte opp på turen…

Siste nytt fra styret

Styret i laget er i full gang med arbeidet etter årsmøtet. I løpet av sommeren skal vi ha registrert det vi vet om de gamle og også nye såinnhusene i bygda. Likedan er vi i gang med å registrere en…

Detektivene på Hellsenteret

Hver fredag mellom 11:30 og 12:30 sitter det en ivrig samling spreke pensjonister og hjelper historielaget med å finne navn på personer som er avbildet på lagets mange gamle bilder. Her er Borgny Dybvadskog, Inger Stuberg, Odd Granås, Jarle Dybvadskog…

Årsmøte 2014

Godt besøkt årsmøte i historielaget Årsmøtet i laget gikk greit unna. Både årsberetning og regnskap ble gjennomgått og vedtatt uten merknader. Ole Rønning, Erling Arnfinn Kvål, Magnar Veiseth og Rut Håpnes var noen av de mange fremmøtte på lagets årsmøte.…

Etterlysning

  Etterlysning Amerikabrev, bilder og historier Lånke historielag arbeider med et bokprosjekt om de som utvandret fra Lånke til Nord-Amerika. Det er identifisert over 500 personer fra Lånke som reiste i perioden 1850 – 1930. I denne forbindelse ønsker historielaget…

Bildekveld i Sorta 19. februar

Historielagets bildekveld der laget viste bilder hovedsakelig tatt av Palmer Flekstad, samla  mye folk. Godt 50 personer var til stede og ga svar på mange av spørsmålene  om hvem er hvem og hvor er bildet tatt. Laget gjennomfører to bildekvelder…

Konfirmantbok

Lånke historielag vedtok i styremøte 19. januar 2009 å starte opp et nytt bokprosjekt : Utgivelse av en konfirmantbok for Lånke og Elvran. Boka skal innholde følgende: Konfirmanter i Lånke og Elvran fra 1880 – 2013 Fra 1880 – 1925…