Vellykket bildekveld i Sorta

Noen på møtet etterlyste navn på personer på et par av bildene. Her er det vi vet : (Bilde : Kyllo-13) 1 G. Haugbjørg-Olsen 2 Erling Gjone 3 Paul Stensen 4 Wilhelm Holst 5 Lars Hellandsø 6 Guthorm Kavli 7…

Vellykket lansering av Utvandrerboka

Det ble en flott dag for de mange som hadde tatt turen til Elvatun lørdag 31.10 for å sikre seg foreløpig siste bind i historielagets bokserie om bygda vår. Bind V handler i sin helhet om utvandringa til Nord- Amerika…

Heingruva

På Leksdals statsallmenning ligger Heingruva. Ei gruve der det opp gjennom tidene har vært tatt ut heiner eller bryner. Første gang Heingruva nevnes er i slutten av 1660-årene. Allerede da var det drift ved gruva. Opp gjennom årene har det…

Hoset kultursti

Historielaget var med på åpningen av Hoset kultursti i august. De som står bak stien er Kjell og John Einar Moum. De har lagt ned et enormt arbeid og fått til en tursti som er vel verd et besøk. Hoset…

Emigrasjonsboka fra Lånke Historielag

Historielaget vil lansere boka på Elvatun lørdag 31. oktober kl. 12:00 Nesten 700 personer fra Lånke utvandret til Nordamerika i perioden 1850 – 1930, og de fleste er omtalt, – hvordan, når og hvor de slo seg ned. Boka er…

Årsmøte 2015

 Årsberetning for 2014 Styret har bestått av Gunnar Leirtrø, leder, Terje Julseth, nestleder, Jan Sætnan, kasserer, Sigrun Stokke Karlsen, sekretær, Per Arne Garberg, styremedlem og Ragnar Olsen første vararepresentant.  Første vararepr møter på styremøtene.  I løpet av året er det…

Gamle Lånkboka

Den gamle bygdeboka, Lånkeboka, som forteller om slekters gang i generasjoner bakover i tid, er det nå mulighet til å skaffe seg. Noen få eks av boka har ligget på historielagets lager, men det har vært uten stive permer. Nå…

Historisk funn gjort på Romma

  Skålspenne i bronse, datert til Merovingertiden ( yngre jernalder) fra ca. -800 år e. Kr. ble funnet 1.november 2013 av Kjell Rømo, Hegra. Kjell brukte en metalldetektor når spenna ble funnet, den lå ca. 15 cm ned i jorda…

Tematur til Færøyane 29. juni – 3. juli 2015

            Historielagene i Stjørdalsdalføret har lenge prata om å arrangere en fellestur til Færøyane. Lars Moa fra Stjørdal er en av de som kjenner øysamfunnet aller best og et naturlig valg når historielagene skulle se…