Bosetting og Levevilkår – Bind V

5.august hadde den nye boknemnda for Lånke Bosetting og Levevilkår sitt første møte. Det ble listet opp de ulike emner som neste bok vil omhandle. Følgende emner er tenkt tatt med i bind 5.

  • Den store Utvandringen.
  • Verdslige lag og foreninger.
  • Kommunalt styre, Politikk – Lov og Rett.
  • Livets høytider – Dåp, Konfirmasjon, Bryllup og Gravøl.
  • Mat og drikke – Baking og Brygging.
  • Tro og Overtro.

Dette er grunnemnene som er tenkt å bli belyst i neste bok, men det kan enda bli noen justeringer blant emnene. Dette var nærmest et orienteringsmøte, der veien videre ble lagt og medlemmene i nemnda fikk tildelt sine arbeidsoppgaver. Det er viktig at arbeidet med å få skrevet ned bygdas historie ikke stopper opp, men går videre. Denne gang er det tanken at medlemmene i boknemnda skal bidra med å skrive mye av stoffet i boka selv, ut i fra det kildestoffet de samler inn. Mye er allerede samlet og skrevet, men mange protokoller i de ulke lag og foreninger må gås igjennom. Slike lag som Ungdomslag, idrettslag og skytterlagene i bygda, vil få ganske bred omtale.  Boka vil bli rikt illustrert med omfattende bildemateriale, både fra eldre og nyere tid. Er det noen som sitter å kildestoff til de opplistede emnene, er vi svært takknemmelig både for store og små bidrag.

Boknemnda består av følgende personer.

Leder Terje Julset, Gunnar Leirtrø, Roar Aarnes, Per Håpnes og Kjelldrun Bremeth.

Boknemnda BIND V

Fra venstre. Jan Hoås, Roar Aarnes, Terje Julseth og Per Håpnes. Gunnar Leirtrø stod bak kameraet. Mens Kjelldrun Bremseth var forhindret til å møte.