Bosetting og Levevilkår – Bind IV

 Videreføring av Bosetting og Levevilkår

Foto Gunnar Svedal
Stemningsbilde ved Kulltjønna oppe på Leksdal allmenning en gang på 1970-tallet.

Etter at bind III – ”Bosetting og Levevilkår” ble utgitt i 2001, har årene gått uten at det har blitt så mye bokutgivelser. Da den første boka om den generelle historien i Lånke ble gitt ut, hadde vi en god del ferdig kildestoff liggende, noe som medførte at arbeidsmengden for boknemnda den gang ikke ble så omfattende som med bind IV.

Også bind IV har mange bilder. Et rikholdig billedmateriale hovedsakelig utlånt fra private fotosamlinger er blitt scannet og brukt for å underbygge teksten. Mange av bildene er heller ikke vist eller offentliggjort tidligere. Denne gang er det en god del fargebilder med og preger boka, bilder som mange er tatt i nåtid. Vi vil takke de som velvillig har lånt oss bilder, og stilt opp og fortalt fra sin barndom og oppvekst i bygda. Uten at de gamle hadde fortalt sine historier, hadde det blitt en mager bok. Flere av våre viktige informanter som er gull verd i et slikt bokprosjekt, er nå dessverre gått bort. Men slik er vel livets gang, de gamle faller fra og nye kommer til.

For å si noen ord om stemningsbildet som preger omslaget på bind IV, dette er et bilde som ble tatt av en vandringsmann som går og trasker etter veien like ved Kulltjønna oppe på Leksdal allmenning. Med dette bildet mener vi å vise at vi begynner å gå inn i en nyere tidsepoke av vår historie, og at mannen går inn i fremtiden. Bildet er tatt en gang på 1970 – tallet av den kjente amatørfotografen Gunnar Svedal som kom fra Malvik. Han bodde mange år i Lånke, og tok en stor mengde bilder. Det er svært gledelig at vi nå har fått utgitt del 2 av Bosetting og Levevilkår. Med denne bokutgivelsen, som omfatter noe den generelle historien i bygda, har vi kommet nok et skritt videre i historien for Lånke. Ganske tidlig i prosessen så vi at det ikke lot seg gjøre å få med alle de emner som vi vil skrive om i en historisk del for Lånke. Flere emner må bare vente til en senere bok. Det er vel ingen tvil om at det senere må komme flere bøker i denne serien. Arbeidet med å samle kildestoff og bilder, er et arbeid som bare må fortsette, så vi tar gjerne imot dagboknotater, protokoller fra de ulike lag og foreninger, samt bilder som viser ulike arbeidssituasjoner rundt om i bygda. Vi vil også rette en stor takk til Jan Hoås, som også denne gang har stått ansvarlig for skrivingen og utformingen av boka, som er blitt på 395 sider.

Når vi skal lage ei slik bok er en nødt til å prioritere stoff og hendelser. Mye har skjedd, mange har opplevd mye gjennom mange år i bygda vår. Vi skal ikke påberope oss at vi har med alt det største, det verste og det mest ekstreme eller det mest gledelige som berører vår bygd i denne boka. Men vi mener at du som leser vil finner et ganske så tidsriktig bilde av de forskjellige tidsperioder om de emner som her er omtalt. Selv om årene har gått, mener vi som har sittet i boknemnda, at vi har brukt tiden nyttig.  

Bosetting og Levevilkår 2 – Bind IV tar for seg følgende emner:

  • Kommunikasjon.
  • Opplysningsarbeid og skole.
  • Helse og sosial støtte.
  • Kirke og kristenliv.
  • Krig og kriseår.
  • Ras og katastrofer.
  • Ulykker og tragedier.

Boka er å få kjøpt hos Hell bensinstasjon.